Albanci poticu sa Kavkaza

Homoljac

Domaćin
Poruka
3.155
8327_1094080041358_1507279550_30208759_778814_n.jpg


Prema istraživanju Džejmsa Bejkera i drugih, postojbina Albanaca je pokrajina Širvan, na istočnim padinama Kavkaza, sa centrom u gradu Albana. U istoriji se to ime najranije pominje u jednom opisu, kako je vladar Albanije nastupajućem Aleksandru Makedonskom poklonio psa, danas i nama poznatog kavkaskog ovčara, da bi u kasnijem periodu Albanija neko vreme bila klijent Rimske imperije.

Smešteni između Hazara mojsijeve vere i pravoslavnih Jermena, sukob sa Hazarima u VIII veku imao je za posledicu brutalan obračun i egzodus Albanaca. Arapi su Albance naselili na Siciliji, u Pulji i Kalabriji, na području južne Italije otetom od Vizantije, koja je 980. godine povratila svoje teritorije i zatečene Albance prevela u hrišćanstvo. Na području južne Italije je kasnije formirana Napuljska kraljevina ili Kraljevina Obeju Sicilija, pod dinastijom Anžu, čiji su podanici bili i Albanci.

Iako se na Kavkazu vremenom gubi pojam Albanije u državno-pravnom smislu, tamo i danas žive brojni Albanci, koje sa sunarodnicima iz južne Italije i sa Balkana vezuju zajednička etnička obeležja, kao što su jezik, neka lična imena, narodna nošnja i antropološke karakteristike, kao što je recimo oblik donjeg dela vilice.

Godine 1043. pobunjeni namesnik Sicilije, bivši vizantijski vojvoda Đorđe Manijak, pokreće vojsku preko Jadrana, u kojoj je bilo i Albanaca sa ženama i decom, da bi u bici kod Dojrana Manijak tragično izgubio život. Poraženim Albancima, bez brodova koji su pali u ruke Vizantinaca, Srbi su omogućili da se nasele u srpskom Pomorju, koje se geografski proteže južno od srpskog Primorja, to jest južno od Skadra. Tako su se Albanci naselili severoistočno od današnjeg Elbasana, oko grada Rabana, po kome su ih Vizantinci nazivali Arbanite, Srbi Arbanasi, a sami sebe od tada nazivaju Arbanes, dok su se oni na Siciliji nazivali Albanes. Kasnije su se odomaćila još dva naziva za ovu etničku zajednicu, turski naziv Arnauti – “oni koju nemaju gde da se vrate” i naziv Šćiptar, kojim su se Arbanasi najradije legitimisali.

Od dvadesetak albanskih plemena, prispelih sa Kavkaza u južnu Italiju, u Srbiju su dospela četiri - Gege, Toske, Jape i Shamide. Kao stočari, zaštićeni su srpskim zakonom iz 1330. godine, a potom i zakonikom cara Dušana iz 1349. godine. Pripadnost istom, vizantijskom kulturnom krugu, doprinosila je izuzetno dobroj koegzistenciji Srba i Arbanasa, koji su se uspešno integrisali u srpsko društvo i državu.

Kao stočari - nomadi, Arbanasi se nisu trajnije vezivali za određeno mesto, materijalne i duhovne vrednosti, pa im je po dolasku Turaka bilo relativno lako da bez otpora masovno prihvataju novu veru, koja im je garantovala privilegovan položaj u odnosu na hrišćane. Tako je srpsko Pomorje, koje je obuhvatalo današnju srednju i južnu Albaniju, od Turaka branila isključivo srpska vojska, na čijem je čelu izgubio život Balša II Balšić. Iako ima indicija da su Balšići, vlasteotska porodica odana dinastiji Nemanjića bili albanskog porekla, nosili su srpska imena i osećali se Srbima, u potpunosti inkorporirani u srpsku društvenu i etničku zajednicu.

Svojim prvim autohtonim vladarom, Arbanasi smatraju rabanskog kneza Progona, koga je nasledio sin Dimitrije, oženjen Komninom, kćerkom srpskog kralja Stefana Prvovenčanog. Za svog najvećeg junaka, Albanci pak smatraju Đerđa Kastriota – „Skenderbega“ (Đurđa Kastriotića), čiji je pradeda Branilo Kastriotić bio oko 1356. godine kapetan u službi srpskog kneza Aleksandra Đorića iz Valone. Deda mu se zvao Pavle, a otac Ivan bio je jedan od ktitora manastira Hilandar, u kome je i sahranjen. Majka mu se zvala Vojislava, a sestra Marija bila je udata za Stefana Crnojevića. Đurađ je zajedno sa braćom Stanišom, Repošem i Konstantinom bio predat Turcima kao talac. Đurađ i Staniša su u Carigradu prevedeni u islam i uvršteni u janičare, pod imenima Skender i Hamza. Đurađ je bez mnogo premišljanja prvom prilikom pobegao i vratio se u Pomorje, a uz zvuke zvona i pravoslavnoj veri, započevši beskompromisnu borbu protiv turskog okupatora, koju je vodio sve do svoje smrti. Đurđev povratak opisuje despot Musaki, rečima “…jer je u Arbaniju bio ušao Skender-beg, čovek valjan i od prirode Srbin…”. Đurđev sin Jovan oženio se Irenom, unukom srpskog despota Đurđa Brankovića, čiju su vrhovnu vlast priznavali svi preostali oblasni gospodari, uključujući i Kastriotiće. Nakon pada srpske despotovine pod tursku vlast, sve uglednije albanske porodice prešle su u Italiju, gde im se pod dejstvom asimilacije vremenom gubi trag.

Turski hroničar iz XV veka, Dursun-beg, opisuje pohod Mehmeda II Osvajača na Đurđa Kastriotića 1465. godine, nakon koga i definitivno prestaje srpska vlast u Pomorju : “…Izdato beše naređenje da se svi zreli muškarci predadu u begluk. Zbog toga na svakoj stanici usput dovođene su povorke u lancima, pred pobedonosnog Sultana. Mlado i staro, svi su oni vrgnuti pod sablju i isečeni. Ožednele duše ovih ljudi, pojili su vinom sa nakvašenog mača. Bilo je stanica na kojima je po tri, četiri i po sedam hiljada nevernika predavano zakonskom maču. Duboke doline, od mrtvih telesa pretvoriše se u bregove. Prostrana polja se od krvi preobratiše u reku Amurdariju…”

Ovaj opis genocida nad srpskim narodom, jasno govori kako je srpski narod u Pomorju od većine pretvoren u manjinu, a Pomorje se transformisalo u Albaniju. Turci osvajaju Kosovo 1455. godine zauzimanjem Novog Brda, ali Arbanasi prelaze reku Drim tek u XVII veku, ako je suditi po mletačkom poslaniku Jakovu Sorancu, Barskom nadbiskupu Marinu Biziju, Papskom vizitoru Petru Masareku i drugim savremenicima. Unapređeni pod turskom vlašću iz stočara u “carske sinove”, Šiptari silaze sa planina u ravnicu Metohije, a sa njima i znatan broj poarbanašenih Srba. Sveti Nikola je, recimo, zajednička slava malisorskim porodicama Hoti, Grude, Klimenti, Škrelje i Kastrati, a među ovim poslednjim se neki još uvek prezivaju Popović, što nesumnjivo ukazuje na njihovo poreklo. Porodica Dukađini, pak, potiče od vojvode Jovana, gospodara Raške, iz koje je pred Turcima izbegao njegov potomak Leka, koji danas važi za najpoznatijeg arbanaškog zakonodavca.
 
Naseljavanje Šiptara na Kosovo teklo je paralelno sa srpskih iseljavanjem, uz permanentni pritisak na starosedeoce. Godine 1574. Elasu-paša je predvodio pokolj 2000 Srba oko Đakovice, kada su bile i velike seče Srba u Skadru, Peći, Prizrenu i samom gradu Đakovici. Srbi su 1594. godine podigli ustanak, nakon koga je poturčeni Arbanas Sinan-paša mošti Svetog Save odneo u Beograd i spalio ih na Vračaru, ne bi li tim gestom slomio moral Srba. Kada su Srbi 1689. godine na Kosovu podigli novi ustanak, nad njima je ponovo izvršen veliki pokolj, tokom koga je uništeno 360 srpskih sela. Sledeće godine je nakon egzodusa 37.000 srpskih porodica pod patrijarhom Arsenijem III Čarnojevićem, pećki paša u Metohiju naselio Arbanase iz severne Albanije, a nakon sledećeg srpskog ustanka 1738. godine, moglo se konstatovati da je etnička granica za samo 40 godina pomerena 200 kilometara u dubinu srpske teritorije. Među ostalima, u to vreme se na Kosovo naseljava i porodica Rugova, koja je u islam prešla tek oko 1810. godine.

Nadbiskup barski, fra Andrija Zmajević, 1707. godine govori o naseljavanju Šiptara oko Đakovice, a nadbiskup skopski Matija, o naseljavanju istih u Janjevo. S obzirom na nekontrolisano nasilje Šiptara nad Srbima, uz “blagoslov” Turaka, Srbi su imali samo dva izlaza, da menjaju veru ili da se iseljavaju. Anri Pukvil 1807. godine kaže da su među najizrazitijim poturčenjacima bili Kukli-beg i njegov sin, koji su silom islamizirali predeo Paštrika, Hasa i Opolja. U isto vreme, arbanas Jašar-paša, bratanac Malići-paše, opljačkao je manastire Gračanicu i Dević, pobio 13.000 Srba i uništio preko 50 srpskih sela. Dr. Jozef Miler, dugogodišnji lekar pećkog paše, 1838. godine iznosi utisak da su Gege svirepi, podmukli i uporni, pri čemu osim Srba, mrze i pravoslavne Toske. Izveštaj ruskog konzula u Prizrenu, Evgenija Primajeva, kazuje “…u pohari srpskih sela ubijali su mušku čeljad i silovali žene i čak skrnavili grobove. Zločini Arnauta su bezbrojni i neizmerni…” Viktor Berar, francuski istoričar i putopisac navodi “…pred Arbanasom je Sloven primoran ili da beži ili da umre i njegovo nestajanje sa čitave te zemlje biće stvar godina i to samo nekoliko godina”.

Uprkos vizionarskoj proceni Berara, prema podacima Priko Sen – Mari-a iz 1874. godine, u Staroj Srbiji je živelo oko 500.000 ljudi, od čega 370.000 pravoslavnih i 230.000 muslimana, ali sa tendencijom dalje promene etničke slike na štetu Srba. U pismu srpskom kralju od 10.10.1878. godine, 272 ugledna građanina iz više okruga na Kosovu, sa 126 opštinskih i manastirskih pečata, iznose da je : “…od svršetka Berlinskog kongresa, samo u Pećkom okrugu pobijeno i opljačkano 1000 srpskih duša…” Srpski konzul na Kosovu, Todor Stanković, 1897. godine navodi ”…otimanje devojaka, silovanje žena, majki u prisustvu muža i dece, silovanje i odvođenje devojaka u arbanaške hareme, silovanje srpske dece – muške i ženske, beskonačno kulučenje i besplatan rad Srba Arbanasima, zatvaranje i mučenje nevinih ljudi, batinanje, raseljavanje, otimanje imovine, progonstvo u Malu Aziju…Iseljavanja u Srbiju zbog ovih zuluma su neobično česta. Ima skoro celih oblasti u Srbiji, koje su naseljene Kosovcima i Pećancima. Računa se da je u vremenu od prvog srpsko-turskog rata 1876. do 1912. iselilo u Srbiju preko 400.000 Starosrbijanaca…”. A da se ne bih bavio samo tuđim zapažanjima i statističkim podacima, dodaću da se u navedenom periodu iz Peći u Niš sa porodicom preselio i moj čukundeda po majci, Dragi Živković, čime se u Peći ugasila jedna od najstarijih porodica.

Žorž Goli 1902. godine piše da je u poslednjih 6 godina 70.000 Srba prešlo sa Kosova na teritoriju kraljevine Srbije, sa neutvrđenim brojem onih, koji su ubijeni ili prevedeni na islam i kaže “…zločini Arbanasa nad Srbima bili su toliko strašni, da su čak i Turci bili zbog toga zabrinuti…” Sveštenik Anđelko Nešić iz Kosovske Mitrovice, 21.06.1905. godine piše kralju Petru “…nema dana kada ne ode sa lica zemlje po koji Srbin, a često i po mnogo njih…Ubijaju, kradu, otimaju žene i devojke, pa ih sramote na očigled njihovih srodnika. Ako ovakvo stanje potraje duže vreme, onda slobodno možemo reći zbogom Srbine, jer ga za kratko vreme neće biti ovamo…”.

Isto se proces odvijao i u južnom delu Stare Srbije, današnjoj Makedoniji “…pod vođstvom Đema Mula-Vazlića, Biljalj Balanca i Sulj Lupica iz Debarskog okruga, oko 160 Arbanasa je napalo selo Ljubiždu, ubilo braću Kuzmana i Stevana, četiri žene ubili, četiri ranili, dva deteta ispekla na vatri i ubila još šetoro dece, neku i majkama u naručju i potom zapalili selo, u kome su od 42 kuće ostale samo dve…”

“…Iz autentičnih izvora se zna, da su onda Arbanasi javno, usred bela dana, usred sela ili grada ubijali Srbe; da su ih usijanim gvožđem boli i vrelim vršnjicama pekli i mučili, a vlasti turske ni mrdnuti nisu htele. Javno su beščastili srpske ženskinje, odvodili u ropstvo, ubijali nejač, odnosili srpsku imovinu koliko je ko hteo i mogao…”.

Srpski konzul u Prištini, Spalajković, sa čijom sam praunukom inače vrlo blizak, krajem juna 1905. godine navodi da na Kosovu “…nema dana, a da se ne desi neko ubistvo nad Srbima…” pri čemu pominje silovanje sedmogodišnje devojčice, ubistvo 9 svatova u srpskoj svadbenoj povorci, kao i ime Kačak-Sadika iz Grabovca u Drenici, koji je sam pobio 70 Srba.

Paralelno sa fizičkim, tekao je i kulturni genocid nad srpskim narodom, jer su od XVI veka do kraja XX veka Arbanasi porušili više od 1300 srpskih crkava i manastira.

Slabljenjem Turske, rasli su apetiti Italije i Austrije prema nekadašnjem srpskom Pomorju. Italija je nastojala da uticaj ostvari preko svojih Albaneza, od kojih je njih oko 200.000 još uvek vladalo albanskim dijelektima. U Italiji je osnovano albansko nacionalno udruženje (Societa Nazionale Albanese) koje je 1903. godine održalo kongrese u Napulju i Luganu. U to vreme je, kao i danas, među Arbanasima bilo 65% muslimana, 20% katolika i 15% pravoslavnih. Projekat je propao, kako zbog antagonizma između Albanaca hrišćana i muslimana, tako i zbog opasnosti koju bi po Italiju moglo predstavljati njihovo ujedinjenje i potencijalno ocepljenje dela južne Italije. O Albancima u Italiji sam pre desetak godina imao prilike da gledam fascinantan dokumentarac, obogaćen razgovorima koje je ekipa italijanske televizije RAI UNO vodila sa meštanima albanskih sela u Italiji.

S obzirom na planirani austrijski prodor na istok (“Drang nach Osten”), a plašeći se opasnosti pretećeg srpskog izlaska na Jadran, Austrija i Italija su se uz podršku Engleske sporazumele da se formira autonomna albanska država. Konstruišući podlogu tom planu, Austrija plasira mit o ilirskom poreklu Arbanasa, polažući tako pravo na celokupan srpski etnički prostor, kao da su Srbi došli u Arbaniju, a ne Arbanasi u Srbiju iako jezik Arbanasa pripada grupi kavkaskih dijalekata i po svojim korenima nema ničeg zajedničkog ni sa kojim evropskim jezikom. Topografski nazivi, hidronimi i oronimi su najbolji dokazi, koji je narod stariji na određenoj teritoriji. Ta imena su odolevala najezdama u svim krajevima sveta. Na teritoriji savremene Albanije, nema naziva albanskog porekla.

Inače, Albanci su u svom govoru koristili dva siromašna, vrlo različita dijalekta koje su doneli sa Kavkaza i još tri novonastala, pod jakim uticajem okolnih jezika, najpre italijanskog i srpskog, pri čemu se jezik Arbanasa iz Pomorja sastoji od 5/10 srpskog jezika, 2/10 latinskog, 2/10 galsko-keltskog i 1/10 grčkog. Sve do nastanka albanske države i unifikacije savremenog albanskog jezika na konvenciji u Tirani 1972. godine, međusobno im je bio potreban prevodilac. U pismenoj komunikaciji koristili su srpsku ćirilicu sve do 1908. godine, kada su dobili svoje pismo, pa iz svih iznetih razloga u njima niko ozbiljan do skora nije video naciju, pa ni Bizmark, koji na Berlinskom kongresu 1878. godine, izjavljuje bez uzdržavanja “…tamo nema albanske nacionalnosti…”

Samo ime Šiptar znaci “krš”, u slobodnijem prevodu “brđanin”, da bi mu Austrougari kasnije pripisali romantično značenje „sin orlova“.

Kada su Srbi 1912. oslobodili srpsko Pomorje, velike sile su, sledeći svoje interese, u Srbiji stvorile nezavisnu državu Albaniju, prema kojoj su sami Arbanasi bili indiferentni, pa se za nju nisu ni borili. Paradoksalno je da u toj novoj državi Srbima nisu priznata nikakva prava, dok su Šiptari na Kosovu istovremeno uživali sva prava nacionalne manjine.

Jugoslovensko-turski sporazum o humanom preseljenju Šiptara sa Kosova u Tursku, uz pravično obeštećenje imovine, osujetio je početak Drugog svetskog rata, što je za posledicu imalo nova ubistva, kao i proterivanje još 200.000 Srba, da bi po okončanju rata dekretom komunističke okupacione vlasti od 16.03.1945. godine, proteranima bio zabranjen povratak na imanja. Nastavak albanskog terora i nakon okončanja rata, bez odgovarajućeg odgovora države, imalo je za posledicu iseljenje još 60.000 Srba u naredne tri godine, a od 1961-1981 još 200.000, na čije je mesto došlo oko 300.000 ilegalnih imigranata iz Albanije. Godine 1974. Šiptarima je komunističkim ustavom na Kosovu priznata država u okviru federacije, koja se samo formalno nazivala autonomijom, suštinski sa daleko širim prerogativima. U razvoj Kosova su sve vreme ulagana značajna materijalna sredstva, ali je njegov razvoj bio otežan, kako niskim stepenom kulture, nemarnim i nestručnim odnosom prema sredstvima za proizvodnju, tako i najvećim priraštajem na svetu, od 32 promila.

Od 1981. godine do 1989. godine sa Kosova se iselilo i novih 200.000 Srba, a nakon NATO bombardovanja 1998. godine ostalo ih je samo u tragovima, jer je usledila “kaznena ekspedicija” OVK. U koloni izbegličkih traktora na prilazu Beogradu, razgovarao sam sa porodicom iz okoline Srbice, koja se upustila u trku sa smrću, nakon što su teroristi dvojici njihovih prvih komšija odsekli glave i u telo jednog pobedonosno zaboli zastavu SAD.
 
Srbi su danas narod bez države, ako se ima u vidu da je Kosovo duhovno i državotvorno uporište generacija, koje daleko prevazilazi njegov geografski i ekonomski značaj. Genetski potencijal nam je satiran kroz ubistva, odvođenje u roblje, promenu vere usled pritiska i ucene, proterivanja, iseljavanje radi opstanka... kako na Kosovu, tako i u Makedoniji, Bosni, Dalmaciji, Crnoj Gori itd. Pod takvim permenentnim, viševekovnim pritiskom, davno bi nestali i daleko brojniji Kinezi...Srbi su danas narod bez države, ako se ima u vidu da je Kosovo duhovno i državotvorno uporište generacija, koje daleko prevazilazi njegov geografski i ekonomski značaj. Genetski potencijal nam je satiran kroz ubistva, odvođenje u roblje, promenu vere usled pritiska i ucene, proterivanja, iseljavanje radi opstanka... kako na Kosovu, tako i u Makedoniji, Bosni, Dalmaciji, Crnoj Gori itd. Pod takvim permenentnim, viševekovnim pritiskom, davno bi nestali i daleko brojniji Kinezi...

Bez Kosova smo do sada mnogo puta ostajali - od XV do XIX veka, 1915-1918, 1941-1945, 1974-1989... i svaki put se na njega pobedonosno vratili. Zato je i poslednja otimačina samo još jedan u nizu neuspešnih pokušaja, koji ne nameće pitanje da li ćemo, već jedino kada ćemo povratiti svoju Svetu Zemlju, osobenu po tome što je sa obe strane srpska – sa gornje strane omeđena crkvama, a sa donje kostima Lazarevih vitezova...

Bez Kosova smo do sada mnogo puta ostajali - od XV do XIX veka, 1915-1918, 1941-1945, 1974-1989... i svaki put se na njega pobedonosno vratili. Zato je i poslednja otimačina samo još jedan u nizu neuspešnih pokušaja, koji ne nameće pitanje da li ćemo, već jedino kada ćemo povratiti svoju Svetu Zemlju, osobenu po tome što je sa obe strane srpska – sa gornje strane omeđena crkvama, a sa donje kostima Lazarevih vitezova...
 
8327_1094080041358_1507279550_30208759_778814_n.jpg


Prema istraživanju Džejmsa Bejkera i drugih, postojbina Albanaca je pokrajina Širvan, na istočnim padinama Kavkaza, sa centrom u gradu Albana. U istoriji se to ime najranije pominje u jednom opisu, kako je vladar Albanije nastupajućem Aleksandru Makedonskom poklonio psa, danas i nama poznatog kavkaskog ovčara, da bi u kasnijem periodu Albanija neko vreme bila klijent Rimske imperije.

Smešteni između Hazara mojsijeve vere i pravoslavnih Jermena, sukob sa Hazarima u VIII veku imao je za posledicu brutalan obračun i egzodus Albanaca. Arapi su Albance naselili na Siciliji, u Pulji i Kalabriji, na području južne Italije otetom od Vizantije, koja je 980. godine povratila svoje teritorije i zatečene Albance prevela u hrišćanstvo. Na području južne Italije je kasnije formirana Napuljska kraljevina ili Kraljevina Obeju Sicilija, pod dinastijom Anžu, čiji su podanici bili i Albanci.

Iako se na Kavkazu vremenom gubi pojam Albanije u državno-pravnom smislu, tamo i danas žive brojni Albanci, koje sa sunarodnicima iz južne Italije i sa Balkana vezuju zajednička etnička obeležja, kao što su jezik, neka lična imena, narodna nošnja i antropološke karakteristike, kao što je recimo oblik donjeg dela vilice.

Godine 1043. pobunjeni namesnik Sicilije, bivši vizantijski vojvoda Đorđe Manijak, pokreće vojsku preko Jadrana, u kojoj je bilo i Albanaca sa ženama i decom, da bi u bici kod Dojrana Manijak tragično izgubio život. Poraženim Albancima, bez brodova koji su pali u ruke Vizantinaca, Srbi su omogućili da se nasele u srpskom Pomorju, koje se geografski proteže južno od srpskog Primorja, to jest južno od Skadra. Tako su se Albanci naselili severoistočno od današnjeg Elbasana, oko grada Rabana, po kome su ih Vizantinci nazivali Arbanite, Srbi Arbanasi, a sami sebe od tada nazivaju Arbanes, dok su se oni na Siciliji nazivali Albanes. Kasnije su se odomaćila još dva naziva za ovu etničku zajednicu, turski naziv Arnauti – “oni koju nemaju gde da se vrate” i naziv Šćiptar, kojim su se Arbanasi najradije legitimisali.

Od dvadesetak albanskih plemena, prispelih sa Kavkaza u južnu Italiju, u Srbiju su dospela četiri - Gege, Toske, Jape i Shamide. Kao stočari, zaštićeni su srpskim zakonom iz 1330. godine, a potom i zakonikom cara Dušana iz 1349. godine. Pripadnost istom, vizantijskom kulturnom krugu, doprinosila je izuzetno dobroj koegzistenciji Srba i Arbanasa, koji su se uspešno integrisali u srpsko društvo i državu.

Kao stočari - nomadi, Arbanasi se nisu trajnije vezivali za određeno mesto, materijalne i duhovne vrednosti, pa im je po dolasku Turaka bilo relativno lako da bez otpora masovno prihvataju novu veru, koja im je garantovala privilegovan položaj u odnosu na hrišćane. Tako je srpsko Pomorje, koje je obuhvatalo današnju srednju i južnu Albaniju, od Turaka branila isključivo srpska vojska, na čijem je čelu izgubio život Balša II Balšić. Iako ima indicija da su Balšići, vlasteotska porodica odana dinastiji Nemanjića bili albanskog porekla, nosili su srpska imena i osećali se Srbima, u potpunosti inkorporirani u srpsku društvenu i etničku zajednicu.

Svojim prvim autohtonim vladarom, Arbanasi smatraju rabanskog kneza Progona, koga je nasledio sin Dimitrije, oženjen Komninom, kćerkom srpskog kralja Stefana Prvovenčanog. Za svog najvećeg junaka, Albanci pak smatraju Đerđa Kastriota – „Skenderbega“ (Đurđa Kastriotića), čiji je pradeda Branilo Kastriotić bio oko 1356. godine kapetan u službi srpskog kneza Aleksandra Đorića iz Valone. Deda mu se zvao Pavle, a otac Ivan bio je jedan od ktitora manastira Hilandar, u kome je i sahranjen. Majka mu se zvala Vojislava, a sestra Marija bila je udata za Stefana Crnojevića. Đurađ je zajedno sa braćom Stanišom, Repošem i Konstantinom bio predat Turcima kao talac. Đurađ i Staniša su u Carigradu prevedeni u islam i uvršteni u janičare, pod imenima Skender i Hamza. Đurađ je bez mnogo premišljanja prvom prilikom pobegao i vratio se u Pomorje, a uz zvuke zvona i pravoslavnoj veri, započevši beskompromisnu borbu protiv turskog okupatora, koju je vodio sve do svoje smrti. Đurđev povratak opisuje despot Musaki, rečima “…jer je u Arbaniju bio ušao Skender-beg, čovek valjan i od prirode Srbin…”. Đurđev sin Jovan oženio se Irenom, unukom srpskog despota Đurđa Brankovića, čiju su vrhovnu vlast priznavali svi preostali oblasni gospodari, uključujući i Kastriotiće. Nakon pada srpske despotovine pod tursku vlast, sve uglednije albanske porodice prešle su u Italiju, gde im se pod dejstvom asimilacije vremenom gubi trag.

Turski hroničar iz XV veka, Dursun-beg, opisuje pohod Mehmeda II Osvajača na Đurđa Kastriotića 1465. godine, nakon koga i definitivno prestaje srpska vlast u Pomorju : “…Izdato beše naređenje da se svi zreli muškarci predadu u begluk. Zbog toga na svakoj stanici usput dovođene su povorke u lancima, pred pobedonosnog Sultana. Mlado i staro, svi su oni vrgnuti pod sablju i isečeni. Ožednele duše ovih ljudi, pojili su vinom sa nakvašenog mača. Bilo je stanica na kojima je po tri, četiri i po sedam hiljada nevernika predavano zakonskom maču. Duboke doline, od mrtvih telesa pretvoriše se u bregove. Prostrana polja se od krvi preobratiše u reku Amurdariju…”

Ovaj opis genocida nad srpskim narodom, jasno govori kako je srpski narod u Pomorju od većine pretvoren u manjinu, a Pomorje se transformisalo u Albaniju. Turci osvajaju Kosovo 1455. godine zauzimanjem Novog Brda, ali Arbanasi prelaze reku Drim tek u XVII veku, ako je suditi po mletačkom poslaniku Jakovu Sorancu, Barskom nadbiskupu Marinu Biziju, Papskom vizitoru Petru Masareku i drugim savremenicima. Unapređeni pod turskom vlašću iz stočara u “carske sinove”, Šiptari silaze sa planina u ravnicu Metohije, a sa njima i znatan broj poarbanašenih Srba. Sveti Nikola je, recimo, zajednička slava malisorskim porodicama Hoti, Grude, Klimenti, Škrelje i Kastrati, a među ovim poslednjim se neki još uvek prezivaju Popović, što nesumnjivo ukazuje na njihovo poreklo. Porodica Dukađini, pak, potiče od vojvode Jovana, gospodara Raške, iz koje je pred Turcima izbegao njegov potomak Leka, koji danas važi za najpoznatijeg arbanaškog zakonodavca.Sve je u redu sta pisete i sta navodite kao cinjenice ali morate da shvatite da Albanci su nacija koja ima vise vera dok ih Srbi gledaju kao Albanci tj. Muslimani i to je najveca prednost Albanaca i nesto sto svako treba postovati da bez obzira koliko vera ima opet je to jedan narod (a ne kao Hrvati,Sloveni, Srbi....).
 
Sve je u redu sta pisete i sta navodite kao cinjenice ali morate da shvatite da Albanci su nacija koja ima vise vera dok ih Srbi gledaju kao Albanci tj. Muslimani i to je najveca prednost Albanaca i nesto sto svako treba postovati da bez obzira koliko vera ima opet je to jedan narod (a ne kao Hrvati,Sloveni, Srbi....).

NE , NISHTA NIJE U REDU sta navode !
Reci mi gde je u redu ?
U redu je , da su Srbi mozda dosli sa Kavkaza , a iza Karpata to je sugurno !
 
Poslednja izmena:
Sve je u redu sta pisete i sta navodite kao cinjenice ali morate da shvatite da Albanci su nacija koja ima vise vera dok ih Srbi gledaju kao Albanci tj. Muslimani i to je najveca prednost Albanaca i nesto sto svako treba postovati da bez obzira koliko vera ima opet je to jedan narod (a ne kao Hrvati,Sloveni, Srbi....).
Овај је насео на тезу да су Срби и Хрвати два народа..... рођаче, паметни људи јужнословенски језик сматрају једним (чак и словачки и чешки) а језике који су сада, током деветнаестог и двадесетог века постали аутономни, сматрају само дијалектима.... дакле , нешто као што Италијани ( с мањим правом зато што се код њих ради о дијаметрално различитим народима који су инкорпорирани у "италијански народ") не дозвољавају да то буду различити јзици већ само дијалекти италијанског.Или Немци који се с једног краја Немачке на други упоште не разумеју, а ипак су исти народ....Наравно, они су имали чврсту политику, а ми на Балкану само Бечки договор......
 
Sve je u redu sta pisete i sta navodite kao cinjenice ali morate da shvatite da Albanci su nacija koja ima vise vera dok ih Srbi gledaju kao Albanci tj. Muslimani i to je najveca prednost Albanaca i nesto sto svako treba postovati da bez obzira koliko vera ima opet je to jedan narod (a ne kao Hrvati,Sloveni, Srbi....).

kompletno netacno!
TO SU SVI SRBI RAZNIH VEROISPOVESTI !ko siptari
 
Овај је насео на тезу да су Срби и Хрвати два народа..... рођаче, паметни људи јужнословенски језик сматрају једним (чак и словачки и чешки) а језике који су сада, током деветнаестог и двадесетог века постали аутономни, сматрају само дијалектима.... дакле , нешто као што Италијани ( с мањим правом зато што се код њих ради о дијаметрално различитим народима који су инкорпорирани у "италијански народ") не дозвољавају да то буду различити јзици већ само дијалекти италијанског.Или Немци који се с једног краја Немачке на други упоште не разумеју, а ипак су исти народ....Наравно, они су имали чврсту политику, а ми на Балкану само Бечки договор......

I ja sam zastupnik ideje da Srbi i Hrvati imaju isto poreklo, ali sam protiv toga da se to tumaci onako ,,bratski'', tipa ,,vi ste nastali od nas''...
 
A ti, decko, slobodno pokreni temu da mi objasnis srpsko putesestvije sa Karpata i, ako lepo argumentujes i izneses podatke, nema frke, ali nemoj da pishkish ovako po qoshkovima.

Ova teorija pretpostavlja da su narod Serboi bili sarmatsko (iransko) pleme koje je živelo u istočnoj Evropi (Sarmatia Asiatica), severno od Kavkaza. Prvi pisani pomeni "sarmatskih Srba" se mogu naći u 1. veku (69. godine), u delu Plinija Cecilija Sekundusa "Poznavanje prirode", i to u latinizovanom obliku - Serbi. Ovi "Serbi" su tu zabeleženi kao narod koji živi u Azijskoj Sarmatiji, severno od Kavkaza, pa se iz toga može pretpostaviti da su bili sarmatsko (iransko) pleme.

Posle Plinija, narod "Serbi" pominju i Tacit, Ptolomej, Prokopije, Jordanes, Vibijus, Ajnhard.

Veza između ovih "Starih Srba" (kako nekad nazivaju narod Serbi) i današnjih Srba nije naučno dokazana, već predstavlja hipotezu. Pretpostavlja se da su se Serbi iz Azijske Sarmatije preselili u Srednju Evropu (Polablje) u 4. veku, zajedno sa Alanima. Smatra se da su Serbi i Alani bili veoma srodna sarmatska plemena, a potomci Alana su današnji Oseti na Kavkazu [1].

Postoji pretpostavka da su se Serbi na području Polablja mešali sa Slovenima i ostavili im svoje ime. Iz toga proizilazi, a na osnovu rekonstrukcije verovatne Seobe Slovena, da se deo ovih Slovena, koji je usvojio ime Srbi, doselio na Balkan u 7. veku, gde se izmešao sa ranije doseljenim slovenskim plemenima i romanizovanim potomcima balkanskih starosedelaca. Drugi deo Srba, kako se tvrdi, koji se nije doselio na Balkan, ostao je da živi u Polablju, a njihovi potomci bi bili današnji Lužički Srbi.
 
Ova teorija pretpostavlja da su narod Serboi bili sarmatsko (iransko) pleme koje je živelo u istočnoj Evropi (Sarmatia Asiatica), severno od Kavkaza. Prvi pisani pomeni "sarmatskih Srba" se mogu naći u 1. veku (69. godine), u delu Plinija Cecilija Sekundusa "Poznavanje prirode", i to u latinizovanom obliku - Serbi. Ovi "Serbi" su tu zabeleženi kao narod koji živi u Azijskoj Sarmatiji, severno od Kavkaza, pa se iz toga može pretpostaviti da su bili sarmatsko (iransko) pleme.

Posle Plinija, narod "Serbi" pominju i Tacit, Ptolomej, Prokopije, Jordanes, Vibijus, Ajnhard.

Veza između ovih "Starih Srba" (kako nekad nazivaju narod Serbi) i današnjih Srba nije naučno dokazana, već predstavlja hipotezu. Pretpostavlja se da su se Serbi iz Azijske Sarmatije preselili u Srednju Evropu (Polablje) u 4. veku, zajedno sa Alanima. Smatra se da su Serbi i Alani bili veoma srodna sarmatska plemena, a potomci Alana su današnji Oseti na Kavkazu [1].

Postoji pretpostavka da su se Serbi na području Polablja mešali sa Slovenima i ostavili im svoje ime. Iz toga proizilazi, a na osnovu rekonstrukcije verovatne Seobe Slovena, da se deo ovih Slovena, koji je usvojio ime Srbi, doselio na Balkan u 7. veku, gde se izmešao sa ranije doseljenim slovenskim plemenima i romanizovanim potomcima balkanskih starosedelaca. Drugi deo Srba, kako se tvrdi, koji se nije doselio na Balkan, ostao je da živi u Polablju, a njihovi potomci bi bili današnji Lužički Srbi.

Ja rekoh da se pokrene posebna tema, ako neko hoce da raspravlja o poreklu Srba, a ne da se spamuje tema o albanskom poreklu teorijama o srpskom poreklu, ali bukvi ne vredi da pricas :roll:
 
Milanne;. A ti, decko, slobodno pokreni temu da mi objasnis srpsko putesestvije sa Karpata i, ako lepo argumentujes i izneses podatke, nema frke, ali nemoj da pishkish ovako po qoshkovima.
U pravo si mozda , nije moje da kazem od dakle su Srbi , nego da branim moje korene ..
Nekada normalno da ti dolazi preko k... kad vidis svaki dan jednu temu o poreklu Albanaca .. Inace nije moj still da pisem o drugima , ili najmanje ponizavati ..

Evo nekoliko dokaza od oficijalne stranice Azerbejadzana :
Albanian (from the Caucasus, not to be confused with the language and country of the same name in the Balkans). The Caucasian Albanian language has been identified as the ancestor of the language spoken by the Udi people, who primarily live in present-day Azerbaijan. The alphabet dates to the 5th century A.D., possibly earlier. It is not known for certain who created this alphabet although Old Armenian sources suggest Mashtots (5th century).
http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/ai113_folder/113_articles/113_zaza_quick_facts.html
Njihovo pismo :
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია:
კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტი

პროექტი:

სინას მთის ალბანური პალიმფსესტები

(ფოტო- და დიგიტალური მასალები)

მასალები დამატებითი ინფორმაცია
-------------------------------------------------------------------------------------------
Dakle razlika izmedzu Albanaca i Udi ( kavkaza) je ogromna !
Kavkazski jezik je registiran u grupe Dagestana ili lezgiska grana ..
Mislim da je ta teorija Albanci sa Kavkaza je davno pala u vodi i kod Srba , neznam zasto su ove THEME svakodnevo prisutni ?
Poreklo Albanaca bez sumnje je Ilirsko poreklo , dali smo vama nekoliko puta argumente i mozeme jos dalje da pricamo o tome , ali thema KAVKAZA molim da se zatvori jednom !
 
Poslednja izmena:
U pravo si mozda , nije moje da kazem od dakle su Srbi , nego da branim moje korene ..
Nekada normalno da ti dolazi preko k... kad vidis svaki dan jednu temu o poreklu Albanaca .. Inace nije moj still da pisem o drugima , ili najmanje ponizavati ..

Evo nekoliko dokaza od oficijalne stranice Azerbejadzana :
Albanian (from the Caucasus, not to be confused with the language and country of the same name in the Balkans). The Caucasian Albanian language has been identified as the ancestor of the language spoken by the Udi people, who primarily live in present-day Azerbaijan. The alphabet dates to the 5th century A.D., possibly earlier. It is not known for certain who created this alphabet although Old Armenian sources suggest Mashtots (5th century).
http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/ai113_folder/113_articles/113_zaza_quick_facts.html
Njihovo pismo :
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია:
კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტი

პროექტი:

სინას მთის ალბანური პალიმფსესტები

(ფოტო- და დიგიტალური მასალები)

მასალები დამატებითი ინფორმაცია
-------------------------------------------------------------------------------------------
Dakle razlika izmedzu Albanaca i Udi ( kavkaza) je ogromna !
Kavkazski jezik je registiran u grupe Dagestana ili lezgiska grana ..
Mislim da je ta teorija Albanci sa Kavkaza je davno pala u vodi i kod Srba , neznam zasto su ove THEME svakodnevo prisutni ?
Poreklo Albanaca bez sumnje je Ilirsko poreklo , dali smo vama nekoliko puta argumente i mozeme jos dalje da pricamo o tome , ali thema KAVKAZA molim da se zatvori jednom !

Momak, albanci imaju veze sa Ilirima isto toliko koliko ima veze Mujino oko sa Suljinom guzicom.
 
U pravo si mozda , nije moje da kazem od dakle su Srbi , nego da branim moje korene ..
Nekada normalno da ti dolazi preko k... kad vidis svaki dan jednu temu o poreklu Albanaca .. Inace nije moj still da pisem o drugima , ili najmanje ponizavati ..

Evo nekoliko dokaza od oficijalne stranice Azerbejadzana :
Albanian (from the Caucasus, not to be confused with the language and country of the same name in the Balkans). The Caucasian Albanian language has been identified as the ancestor of the language spoken by the Udi people, who primarily live in present-day Azerbaijan. The alphabet dates to the 5th century A.D., possibly earlier. It is not known for certain who created this alphabet although Old Armenian sources suggest Mashtots (5th century).
http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/ai113_folder/113_articles/113_zaza_quick_facts.html
Njihovo pismo :
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია:
კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტი

პროექტი:

სინას მთის ალბანური პალიმფსესტები

(ფოტო- და დიგიტალური მასალები)

მასალები დამატებითი ინფორმაცია
-------------------------------------------------------------------------------------------
Dakle razlika izmedzu Albanaca i Udi ( kavkaza) je ogromna !
Kavkazski jezik je registiran u grupe Dagestana ili lezgiska grana ..
Mislim da je ta teorija Albanci sa Kavkaza je davno pala u vodi i kod Srba , neznam zasto su ove THEME svakodnevo prisutni ?
Poreklo Albanaca bez sumnje je Ilirsko poreklo , dali smo vama nekoliko puta argumente i mozeme jos dalje da pricamo o tome , ali thema KAVKAZA molim da se zatvori jednom !

Ja moram da kazem da cu morati da olabavim malo sa mojom tvrdnjom da Albanci nisu sa Kavkaza, jer sam u medjuvremenu nasao jos neke podatke...

Vidi, Deretic jeste pogresio u svojoj teoriji o Albanskom poreklu, pa se sad vecina poziva na nejgov clanak i ponavlja gresku.

Njegova teorija se zasniva na tome sto je Djordje Manijak (Manijakes) u svojim redovima imao Albance, t.j. Albanoe. Medjutim, ono sto je manje poznato je da su ti Albani bili ustvari normanski placenici, koje su Vizantinci cesto unajmljivali za ratovanje.

Medjutim, Dereticeva greska je, igrom slucaja, samo tehnicka, jer, osim Mardaita koje sam vec pominjao, Vizantinci su naselili jos i azerbejdzanske Kuramite; cak se zna da je jedan deo naseljen oko Dracha (Durres).

Sto se Ilira tice; zna se da je ono malo vojske iz Ilirikuma sto je prezivelo, preseljeno u Kiberiotsku temu, sto ti je negde oko danasnje Antalije na jugozapadu Turske.

800px-Byzantine_Empire_Themes_1025-en.svg.png
 
i ovo da ne zaboravim

gledajte mozda vas udje u poslu, ako vec insistirate da znate sto vise za albance i niste vi srbi jedini sto ste toliko mnogo zainteresovani za albansko poreklo, i drugi narodi su zainteresovani za to, covecanstvo na sirom smislu je zainteresovano za nasu istoriju, kako je bilo zainteresovana za ATLANTIDU,STARE EGIPCANE, ASTEKE, HELENE itd, Covecanstvo je zainteresovano i ima mnogo teorije za albance, grke, egipcane jer kod ovih naroda svet nadje sebe.

I iskreno meni mi je drago sto ima toliko mnogo tema ovde sto su vezane za moj narod, jer mi ne postujemo sebe ko vi sto postujete nas, diskutirate, trazite u stare knjige vezujete nas sa starim Carstvima ko sto je bila Kaukazna Albanija, vezujete nas sa srednom istokom itd, u sve te teritorije za koje vi kazite da su postali albanci, bile su teritorije gde cvetalo civilizacija, jer u to vreme Evropa bila hladna divlja djungla sa ljudima koji su jeli ljude.

Ipak i ako ove vase teorije daju mog naroda prednost, mi nismo nasli dokaze da smo dosli od te zemlje, i ako mi svidja da kazem da smo imali svoje slove pre 2000 god, ( jer u to vreme kaukazski albanci pisali su knjige i imali su carstvo) ipak ja volim istinu ne hocu da lazem sam sebe, BOLJE REALNI DIVLJI BALKANAC NEGO CIVILIZOVANI LAZNI AZIJATIK.

gledajte i ovo ako imate vreme

http://www.eliznik.org.uk/EastEurope/History/language_tree.htm
 

Back
Top