Ajnstajnova teorija fotoefekta

Jeste, dobio je Nobelovu nagradu za to, cini mi se 1918. godine, ali nisam siguran. Radi se o tome da na povrsinu nekog materijala pustimo elektromagnetno zracenje(moze i vidljiva svetlost). Usled toga sto ce neki foton da pogodi atom, i ukoliko on ima dovoljno energije, atom moze preci u pobudjeno stanje. Tj. elektron moze da pobegne od atoma.
Ovaj efekat nije mogao da se objasni pre Planka. Plank je svojom hipotezom o tome da se energija salje u kvantima(E=h*V, gde je h Plankova konstanta, a V frenkvencija fotona) utro put objasnjenju. Kasnije je dosao Ajnstajn i svojim radom, jednim od ona tri koje je objavio cuvene 1905. godine, objasnio fotoefekat.
Opsta formula glasi: h*V=Ai+Ej+T. Ai je ovde izlazni rad(svaka materija ima jednu odredjenu vrednost izlaznog rada), Ej je energija jonizacije(u slucaju metala je 0), a T kineticka energija koju ce elektron dobiti od preostale energije.
Obicno se u zadacima radi samo o metalima, gde je Ej 0.
Ima jos puno detalja o mogucem kretanju elektrona.
 

Back
Top