AI ponude

Umri_muski

Legenda
Poruka
57.427
Ovde mozete o trenutnim ponudama ai chatova, alata, online offline..

Moja iskustva su jedan od 30 je dobar...
Vecina samo lovi u mutnom, tj traze neke pare , tipicno balon ponasanje, da bi se kao dobilo nesto a ne dobija se nista kvalitetno jer su samo koristili engine, valjda...
Mislim ne znam kako se ljudima isplati da idu na trikove da bi kao i kod mobilnih app dobijali mesecnu pretplatu od 10e par meseci ili samo 1 mesec...
Ali ako je kao kod app, onda se isplati , 2 mil po test to je 20 mil evra....pa ti vidi, a ulosio za laznu aplikaciju u indijske botove 50 000e, i u rad programerski moda jos 5000e...i to je to , i svake druge nedelje druga lazna app sa proverenih 10 000 registrovanih korisnika...zadovoljnih...
 
1716636845314.png


Ovo su neki uporedni testovi enginea a dole su kriterijumi...
 
Kod:
Using GPT0 using Python

    
import openai
# Replace with your actual API key
OPENAI_API_KEY = "your_openai_api_key_here"
# Function to extract the response content
def get_response_content(response_dict, exclude_tokens=None):
if exclude_tokens is None:
exclude_tokens = []
if response_dict and response_dict.get("choices") and len(response_dict["choices"]) > 0:
content = response_dict["choices"][0]["message"]["content"].strip()
if content:
for token in exclude_tokens:
content = content.replace(token, '')
return content
raise ValueError(f"Unable to resolve response: {response_dict}")
# Asynchronous function to send a request to the OpenAI chat API
async def send_openai_chat_request(prompt, model_name, temperature=0.0):
openai.api_key = OPENAI_API_KEY
message = {"role": "user", "content": prompt}
response = await openai.ChatCompletion.acreate(
model=model_name,
messages=[message],
temperature=temperature,
)
return get_response_content(response)
# Example usage
async def main():
prompt = "Hello!"
model_name = "gpt-4o-2024-05-13"
response = await send_openai_chat_request(prompt, model_name)
print(response)
if __name__ == "__main__":
import asyncio
asyncio.run(main())
 
Zanimljivo da nisam nasao ono zbog cega je otvorena jedna druga tema na forumu, ai chat koji daje podrsku psihoterapiji ili nekim drugim psiho poremecajima a da su besplatni....a nasao sam besplatne solidne generatore slike, videa i svacega...
 

Back
Top