30 predlog promene za bolje školstvo

Manga Hilux

Legenda
Moderator
Poruka
74.523

Група стручњака предложила 30 промена у образовању: суштински променити начин извођења наставе, повећати плате, смањити обим и детаљност планова и програма​ucionica-skola-tabla-970x529.webp


Да су у нашем образовном систему реформе неопходне, познато је чак и онима који су најокорелији противници било каквих промена. Група стручњака у образовању коју чине доктори наука, универзитетски професори, наставници, истраживач, окупила се управо са идејом да понуди сет препорука како би се унапредио квалитет и осигурало функционисање целокупног образовног система.
„Након трагедија које су се десиле 3. и 4. маја 2023. године у Београду, Малом Орашју и Дубони осетили смо додатну одговорност и обавезу нешто да урадимо – пре свега да поставимо основе за боље, квалитетније и хуманије образовање у нашој земљи. Та идеја је окупила, волонтерски и неформално, један број образовних стручњака из праксе, истраживачких институција и високог образовања. Удружили смо своје искуство и знање како бисмо понудили стручној и широј јавности предлоге у ком смеру би требало мењати и развијати образовање, сагледавајући наш контекст и праксу, али и уважавајући резултате савремених истраживања и захтеве будућности. Првих 19 потписника ове иницијативе су на различите начине учествовали у изради докумената и сајта.“ – наводи се на порталу ове групе obrazovnepolitike.obrazovanjeisport.org.
У документу „Како до квалитетног образовања и васпитања за нашу децу?“ који потписује група стручњака стоји да наша деца не стичу корисна и применљива знања и не развијају критичко мишљење, а школу сматрају застарелом, досадном и бескорисном.
У њему је указано да праведност у образовању опада, те да је ситуација лоша и у погледу ненасилног разрешавања конфликата, прихватања ученика са тешкоћама у развоју, разумног и сврсисходног коришћења интернета, еколошке свести, здраве исхране и уздржавања од дувана, алкохола и психоактивних супстанци.
Међу препорукама за унапређење система образовања стручњаци, између осталог, предлажу да се суштински промени начин на који се изводи настава.

Напомињу да све ученике превасходно треба мисаоно ангажовати, бирати и користити наставне садржаје на смислене начине тако да их ученици разумеју и примењују, повезивати оно што се учи са реалним животом, стављати ђаке у наставне ситуације у којима исказују мишљење и доносе одлуке, као и предузимати активности које код деце развијају емпатију и подижу осећање укључености, уважености и добрих односа.
Стручњаци сматрају да треба развити разноврсне подскупове стандарда компетенција за наставнике (на пример „наставник-почетник“, „наставник-ментор“), као основ за вредновање и пружање подршке за унапређивање њиховог рада, за професионално напредовање и за раст зарада.
Процедуре за запошљавање наставника треба да буду транспарентне и праведне, без дискриминације нових наставника и оних са уговором на одређено време у односу на технолошке вишкове.
Потребно је значајно подићи зараду наставника везивањем почетне плате коефицијентом за просечну или минималну зараду у Републици, као у увећати максималну могућу зараду у односу на почетну са садашњих 16 на 50 одсто, при чему раст зарада треба више да зависи од радног учинка, професионалног звања и обавеза у школи него од радног стажа.

Међу предложеним мерама је и смањење обима педагошке и друге документације и оптерећења наставника, стручних сарадника и директора административним пословима.

Стандарде постигнућа треба ревидирати, као и програме наставе и учења и уџбенике тако да се значајно смањи обим и детаљност исхода и наставних садржаја, пише у документу.
Његови аутори се залажу и за знатно веће издвајање за образовање из буџета, са садашња 3,3 одсто БДП-а на четири до шест одсто БДП-а, затим за повећање броја стручних сарадника и просветних саветника, а смањење број ученика по одељењу на 25.
Препоручено је да се законски дефинише да руководећи кадрови у свим установама које се баве образовањем и васпитањем морају да имају адекватне компетенције, адекватно формално образовање и дугогодишње успешно радно искуство у образовању, без могућности за произвољна тумачења и злоупотребу ових критеријума.
Као резултат скоро годину дана рада групе, уобличена су три документа који се разликују у обиму:

– Документ са 30 кључних тачака за унапређивање постојећег стања у образовању (3 стране), можете погледати овде.
– Сажетак препорука за унапређивање постојећег стања у образовању (15 страна), можете погледати овде.
– Интегралну верзију документа са анализом проблема, детаљно разрађеним предлозима, додатним препорукама, појашњењима и референцама (94 стране) можете погледати овде.
– Списак стручњака у образовању и других појединаца који подржавају иницијативу можете погледати овде.
Извор: Зелена учионица / Данас
https://zelenaucionica.com/grupa-st...manjiti-obim-i-detaljnost-planova-i-programa/
 
2-3 stvari mi se ne svidjaju
Treba raditi na empatiji, na zajednickim projektima
Broj ocenjivanih predmeta smanjiti a broj dodatnih predmeta povecati, kroz sekcije( to ima ali u spisu predlazu
raznovrsnije predmete uopste, sto ne valja)
Povecati broj srednjih skola koje su potrebne, ne gimnazija, nego medicina pa i zanatstvo
 

Група стручњака предложила 30 промена у образовању: суштински променити начин извођења наставе, повећати плате, смањити обим и детаљност планова и програма​ucionica-skola-tabla-970x529.webp


Да су у нашем образовном систему реформе неопходне, познато је чак и онима који су најокорелији противници било каквих промена. Група стручњака у образовању коју чине доктори наука, универзитетски професори, наставници, истраживач, окупила се управо са идејом да понуди сет препорука како би се унапредио квалитет и осигурало функционисање целокупног образовног система.
„Након трагедија које су се десиле 3. и 4. маја 2023. године у Београду, Малом Орашју и Дубони осетили смо додатну одговорност и обавезу нешто да урадимо – пре свега да поставимо основе за боље, квалитетније и хуманије образовање у нашој земљи. Та идеја је окупила, волонтерски и неформално, један број образовних стручњака из праксе, истраживачких институција и високог образовања. Удружили смо своје искуство и знање како бисмо понудили стручној и широј јавности предлоге у ком смеру би требало мењати и развијати образовање, сагледавајући наш контекст и праксу, али и уважавајући резултате савремених истраживања и захтеве будућности. Првих 19 потписника ове иницијативе су на различите начине учествовали у изради докумената и сајта.“ – наводи се на порталу ове групе obrazovnepolitike.obrazovanjeisport.org.

У њему је указано да праведност у образовању опада, те да је ситуација лоша и у погледу ненасилног разрешавања конфликата, прихватања ученика са тешкоћама у развоју, разумног и сврсисходног коришћења интернета, еколошке свести, здраве исхране и уздржавања од дувана, алкохола и психоактивних супстанци.
Међу препорукама за унапређење система образовања стручњаци, између осталог, предлажу да се суштински промени начин на који се изводи настава.

Напомињу да све ученике превасходно треба мисаоно ангажовати, бирати и користити наставне садржаје на смислене начине тако да их ученици разумеју и примењују, повезивати оно што се учи са реалним животом, стављати ђаке у наставне ситуације у којима исказују мишљење и доносе одлуке, као и предузимати активности које код деце развијају емпатију и подижу осећање укључености, уважености и добрих односа.
Стручњаци сматрају да треба развити разноврсне подскупове стандарда компетенција за наставнике (на пример „наставник-почетник“, „наставник-ментор“), као основ за вредновање и пружање подршке за унапређивање њиховог рада, за професионално напредовање и за раст зарада.
Процедуре за запошљавање наставника треба да буду транспарентне и праведне, без дискриминације нових наставника и оних са уговором на одређено време у односу на технолошке вишкове.
Потребно је значајно подићи зараду наставника везивањем почетне плате коефицијентом за просечну или минималну зараду у Републици, као у увећати максималну могућу зараду у односу на почетну са садашњих 16 на 50 одсто, при чему раст зарада треба више да зависи од радног учинка, професионалног звања и обавеза у школи него од радног стажа.

Међу предложеним мерама је и смањење обима педагошке и друге документације и оптерећења наставника, стручних сарадника и директора административним пословима.

Стандарде постигнућа треба ревидирати, као и програме наставе и учења и уџбенике тако да се значајно смањи обим и детаљност исхода и наставних садржаја, пише у документу.
Његови аутори се залажу и за знатно веће издвајање за образовање из буџета, са садашња 3,3 одсто БДП-а на четири до шест одсто БДП-а, затим за повећање броја стручних сарадника и просветних саветника, а смањење број ученика по одељењу на 25.
Препоручено је да се законски дефинише да руководећи кадрови у свим установама које се баве образовањем и васпитањем морају да имају адекватне компетенције, адекватно формално образовање и дугогодишње успешно радно искуство у образовању, без могућности за произвољна тумачења и злоупотребу ових критеријума.
Као резултат скоро годину дана рада групе, уобличена су три документа који се разликују у обиму:

– Документ са 30 кључних тачака за унапређивање постојећег стања у образовању (3 стране), можете погледати овде.
– Сажетак препорука за унапређивање постојећег стања у образовању (15 страна), можете погледати овде.
– Интегралну верзију документа са анализом проблема, детаљно разрађеним предлозима, додатним препорукама, појашњењима и референцама (94 стране) можете погледати овде.
Списак стручњака у образовању и других појединаца који подржавају иницијативу можете погледати овде.
Извор: Зелена учионица / Данас
https://zelenaucionica.com/grupa-st...manjiti-obim-i-detaljnost-planova-i-programa/
I ovde nema nijedne obične učiteljice, sa iskustvom od 30 godina recimo, ili običnog profesora takođe sa iskustvom, izmene predlažu samo stručnjaci koji možda nisu ni videli učionicu niti imali prilike da rade sa decom :(
 
Група стручњака у образовању коју чине доктори наука, универзитетски професори, наставници, истраживач, окупила се управо са идејом
ima ih , nije da ih nema, možda su trebali uključiti sve strukture od vaspitačica u obdaništa, učitelja , po meni naj važnija karika, a ovi drugi su zastupljeni
 

Back
Top