112 načina da se probudite

Jasna

Stara legenda
Poruka
77.648
Tekst sam uzela iz knjige Ivana Antića ''Sve je savršeno''. Ne znam da li je
njegov prevod ili je on preuzeo od nekoga. Poglavlje se zove ''Usresištavanje'',
mada se može reči i 112 načina za probuđenje.

Zapravo je dovoljan samo jedan od njih, pa možete izabrati samo jedan ili
ih sve isprobati.

1686120783072.jpeg


Devi pita:
O Šiva, kakva je tvoja zbilja?
Šta je ovaj čudesni svet?
Šta sačinjava zrno?
Ko usredištava veliki točak?
Kakav je to život s one strane oblika što prožima oblike?
Kako da u njega uđemo, iznad vremena i prostora, imena i opisa?
Razjasni moje sumnje.

Odgovori Šive:
1. Blistava, to iskustvo može se naslutitiizmeđu dva daha. Kad udahneš i
upravo prenego izdahneš - tada.

2. Kad dah kreće odozdo naviše i opet,odozgo naniže - kroz oba zaokreta,
ostvari.

3. Ili, kad se udisaj i izdisaj stope, u tomčasu dodirni, obesnažen, snagom
- ispunjen centar.

4. Ili, kad su pluća prazna pa stanu samaod sebe, ili puna i zaustavljena -
u tom univerzalnom trenutku deo naše malenkostinestaje. To je teško samo
nepročišćenima

5. Pojmi svoju pranu kao svetlosne zrakešto se uzdižu od centra do centra
uz kičmu;tako se uspinje životnost u tebi.

6. Ili, u prostoru između, oseti je kao bljesak.

7. Devi, u tim središtima svesnosti, predstavi sebi sanskritska slova najpre
kao slova, zatim kao zvuke, potom kao najsuptilniji osećaj. Na kraju, ostavljajući
sve po strani, budi osloboƗena.

8. S pažnjom između obrva, budi svest koja je uvek iza misli. Neka ti se prana
uspinje do temena, padajući, zatim, kao pljusak svetla.

9. Ili, zamisli petobojne krugove petlovogrepa kao svoja čula u bezgraničnom
prostoru. Neka se njihova lepota otopi iznutra. Slično u bilo kojoj tačci prostora,
ili tačci na zidu- sve dok se tačka ne rastvori.

10. Zatvorenih očiju, sagledaj svoje unutrašnje biće u pojedinostima. Tako uvidi
svoju prirodu
 
Poslednja izmena:
Ne znam gde je nestao broj 11.. :think:

12. Kad rukama zatvoriš sedam otvoraglave, prostor između očiju postaje
sveobuhvatan.

13. Dodirujući očne jabučice, lako kaoperom, svetlost između njih otvara se k
srcup rožimajući kosmos.

15. Intoniraj lagano zvuk a-u-m. Kakozvuk ulazi u zvučnost, naporedo i ti.

16. Otpočinjući i profinjujući zvuk bilokog slova, probudi se.

17. Slušajući gudačke instrumente, oslušni njihov složen središnji zvuk - i time
sveprisustvo.

18. Intoniraj zvuk glasno, a potom sve tišei tiše kako ti osećaj uranja u ovu tihu
harmoniju.

19. Predstavi sebi duhovnost, istovremeno, u sebi i oko sebe, sve dok se ceo
kosmosne produhovi.

20. Blaga Devi, uđi u eterično prisustvokoje sve prožima daleko iznad i ispod
tvog oblika.

21. Stavi svoj duh u neizrecivu prefinjenost, iznad, ispod i u svoje srce.

22. Predstavi sebi bilo koji deo svog sadašnjeg oblika kao beskrajno velik.

23. Oseti svoje meso, kosti i krv natopljene pranom
 
24. Zamisli svoj mirujući oblik kao praznu sobu sa zidovima od kože - prazan.

25. Blažena, sa čulima razloženim u srcu, dosegni središte lotosa.

26. Rastvarajući um drži se svoga središta- tada, najednom.

27. Zaokupljena delanjem zadrži pažnjuizmeđu dva daha i tako vežbajući, kroz nekoliko
dana budi nanovo rođena.

28. Usredsredi se na vatru koja se uzdiže od stopala, sve dok ti telo ne sagori u pepeo,
ali ne i ti.

29. Meditiraj nad svetom prikaza kako sagoreva u pepeo i postani biće iznad ljudskog.

30. Oseti fine poticaje stvaranja kako ti prožimaju grudi, poprimajući delikatnaobličja.

31. Neopipljivim dahom iz čela, koji u času uspavljivanja silazi u srce, ovladaj snovima i
samom smrću.

32. Dok se slova slivaju u reči, a reči urečenice i dok se krugovi slivaju u svetove, asvetovi
u načela, uvidi konačno kako se sveovo stiče u našem biću.
 
33. Čarobna, igraj se. Svet je prazna školjkau kojoj tvoja duša u beskraj
veselo luduje.

34. Posmatraj vazu ne opažajući joj zidove i tvar. Kroz nekoliko trenutaka
postani svesna.

35. Skrasi se na nekom beskrajno prostornom mestu, gde nema drveća,
planina i naseobina. Tako se dokrajčuju duševni pritisci.

36. Mila, meditiraj o znanju i neznanju, postojanju i nepostojanju. Potom ostavi
postrani i jedno i drugo da bi mogla biti.

37. Posmatraj s ljubavlju neki predmet. Ne skreći ni na šta drugo. Tu, u njegovom
središtu - blagost.

38. Oseti kosmos kao blistavo, večno-živoprisustvo.

39. Sa krajnjom predanošću usredsredi sena dva spoja disanja i spoznaj
spoznavaoca.

40. Predstavi sebi apsolut kao svoje telo blaženstva.

41. Za milovanja, dražesna, ąƗi u milovanje kao u večni život.

42. Kad osetiš žmarce, zatvori vrata čula.Tada
 
43. Na početku ljubavnog sjedinjenjaobrati pažnju na vatru početka i tako,
nastavljajući, izbegni žeravicu kraja.

44. U tom zagrljaju, kad ti čula zatreperepoput lišća, stopi se sa treperenjem.

45. Čak i samo sećajući se sjedinjenja - preobražaj.

46. Kad s radošću ugledaš prijatelja koga dugo nisi videla, prožmi se tom
radošću.

47. Kad jedeš ili piješ, postani ukus hrane, ili pića i budi ispunjena.

48. O ti, lotosovih očiju, nežnog dodira, dok pevaš, gledaš, ili kušaš, budi
svesna da jesi i otkrij ono večno-živo.

49. Gde god nalazila zadovoljstva, ma učemu, obistini to.

50. Dok toneš u san, upravo pre nego ti san dođe, a budnost nestane,
otkriva se postojanje.

51. Leti, kad ugledaš celo nebo, beskrajnočisto, stopi se s tom bistrinom.

52. Lezi kao da si mrtva. Opuštena, ostani tako. Ili zuri ne trepćąći. Ili sisajući
nešto, postani samo sisanje

53. Bez oslonca za stopala ili ruke, sedeći,oslanjaj se na butine. Iznenada,
usredištavanje.
 
54. Opuštena, postepeno prožimaj područje između dva pazuha velikim mirom.

55. Ugledaj, kao da ih prvi put vidiš, lepog čoveka ili običnu stvar.

56. Lako otvorenih usta, zadrži pažnju nasredini jezika. Ili, dok lagano udišeš oseti zvukH-H.

57. Na krevetu ili sedištu, opusti se kao dasi bez težine, s one strane uma.

58. U vozilu koje se kreće, ljuljajući se u ritmu, iskusi. Ili u vozilu koje miruje, dok puštaš
da te nose laki nevidljivi krugovi.

59. Gledajući u plavetnilo neba iznad oblaka, oseti nepomućenost.

60. Šakti, sagledaj ceo prostor kao da je već rastvoren u tvojoj glavi u blistavosti.

61. Budna, u snu, ili dok sanjaš, spozna jsebe kao svetlost.

62. U crnoj, kišnoj noći, ąƗi u crninu, kao u oblik oblika.

63. Kad ti nije pri ruci kišna noć bez mesečine, zatvori oči i nađi crninu pred sobom.
Otvorivši oči ugledaj crninu
 
64. U trenutku kad osetiš poriv da nešto uąčiniš, stani.

65. Usredsredi se na zvuk A-U-M bez A i M.

66. Tiho intoniraj reč koja se završava slogom AH. Tada u HH, ne naprežući se,
otkrij spontanost.

67. Oseti sebe kako se prostireš u svim pravcima, daleko, blizu.

68. Probodi iglom neko mesto na svom nektarom ispunjenom obliku i nežno uđi
urasprskavanje.

69. Oseti svoju misao, svoje ja, unutrašnje organe - sebe.

70. Iluzije obmanjuju. Boje ograničavaju. Čak i deljivosti su nedeljive.

71. Kad ti se javi neki poriv, osmotri ga. Zatim, iznenada, odbaci ga.

72. Pre želje i znanja kako mogu reći„jesam"? Osmotri. Razloži u lepoti.

73. Upravo na početku želje, ili spoznaje,punom svešću, znaj.

74. O Šakti, svaki pojedinačan opažaj je ograničen i nestaje u svemogućnosti.

75. Uistinu, oblici su neodvojivi. Neodvojivi su sveprisutno postojanje i tvoj oblik.
Uvidi da su sačinjeni od iste svesti
 
76. U raspoloženjima izazvanim jakim željama budi nepomućena.

77. Ovaj takozvani univerzum pojavljuje se kao opsena, prikaza. Da bi bila srećna,
tako ga posmatraj.

78. O ljubljena, ne upravljaj pažnju niti nazadovoljstvo, niti na bol, već između njih.

79. Ne prianjajući za telo, uvidi: Ja sam svuda. Ko je svuda, radostan je.

80. Predmeti i želje postoje za mene kao i za druge. Prihvatajući to, prevedi ih.

81. Uočavanje objekata i subjekata isto jeza prosvetljenog kao i neprosvetljenog.
Prvi ima jednu prednost: on ostaje u svom raspoloženju ne gubeći se u stvarima.

82. Oseti svest svakog čoveka kao sopstvenu svest. Tako, ostavljajući po strani brigu
za sebe, postani svako biće.

83. Ni o čemu ne misleći pokušaj da razgraničiš ograničeno Ja.

84. Oseti se sveznajućom, svemogućom, sveprožimajućom.

85. Kao što talasi potiču od vode, a plamen od vatre, tako univerzalno talasa nama.

86. Idi naokolo dok ne budeš iscrpena itada, padajući, u tom padu budi celovita
 
87. Pretpostavi da ti postepeno nestaju snaga, ili znanje. U trenutku nestajanja, nadiđi.

88. Slušaj reči krajnjeg, tajnog učenja:nepomičnih očiju, ne trepćąći, najednom postani
apsolutno slobodna.

89. Zatvorivši uši rukama i kontrahirajuć irektum, uđi u zvuk zvukova.

90. Na ivici dubokog bunara zagledaj se udubinu, dok najednom - čudesnost.

91. Ma gde da ti duh luta, iznutra, ili spolja, upravo tu, to.

92. Kad živo opažaš kroz neko od čula, zadrži svesnost.

93. Pre nego što ćeš kinuti, dok si uplašena, u zebnji, nad ambisom, jureći u bici,
veoma radoznala, kad osetiš glad, kad ti prestane glad, neprekidno budi svesna.

94. Neka ti se pažnja preseli na mesto nekog prošlog događaja i čak i tvoj lik, izgubivši
sadašnje crte, biće preobražen.

95. Posmatraj neki predmet, zatim lagano odvoj od njega viđenje, a potom misao. Tada.

96. Predanost oslobađa.

97. Oseti prisustvo nekog predmeta ispred sebe. Oseti odsustvo svih drugih predmeta.
Zatim, ostavljajući po strani osećaj prisustvai odsustva, nadiđi.

98. Čistota drugih učenja je za nas kao nečistoća. U zbilji, ništa neka ti ne bude čistoniti
nečisto.

99. Ova svest postoji kao svako od bića iništa drugo ne postoji.

100. Budi ne-isto ista s prijateljem, kao i sastrancem, u počasti, kao i u nečasti.
 
101. Kad ti se javi naklonost, ili nesklonost prema nekom, ne vezuj to za njega,
već ostani usredištena.

102. Pretpostavi da promišljaš nešto iznad opažanja, izvan dohvata, s one strane
nebića i sebe same.

103. Uđi u prostor bez oslonca, večan, smiren.

104. Gde god da ti se pažnja spusti, upravo tu, iskusi.

105. Uđi u zvuk svog imena i kroz taj zvuk u sve zvukove.

106. Postojim. To je moje. To je to. O voljena, čak i u tome znaj bezgranično.

107. Ta svest vodilja je svakog. Budi ona.

108. Ovo je oblast promene, promene i promene. Kroz promenu iscrpi promenu.

109. Kao što kvočka čuva piliće tako čuvaj pojedina saznanja i postupke, uistinu.

110. Pošto su sputanost i sloboda uslovni, te reči su samo za one užasnute svetom.
Ovajsvet je odraz nastrojenosti. Kao što u vodividiš mnoga sunca kao odbleske
jednog sunca, tako sagledaj sputanost i izbavljenje.

111. Svaka stvar biva opažena kroz spoznaju. Sopstvo svetli u prostoru putem
znanja. Sagledaj jedno biće kao saznavaoca i saznato.

112. Voljena, u ovom trenutku neka ti duh, spoznaja, dah i oblik budu stopljeni.
 
Purushottham je svoje ime dobio od dvije riječi, Purusha i Uttam. Purusha, što znači čovjek. Uttam što znači najbolje. Gospodin Vishnu/Rama/Krishna zovu se Purushottham jer su najbolji ljudi. Ali Purushottham ima još jedno skriveno značenje. Onaj koji je izvan grešaka, koji je besprijekoran, koji je Vječan, svemoćan i najistaknutiji od svih bića. Purushottham je ime koje se koristi za MahaVishnua, objavljujući Ga kao izvor, Vječnog ParaBrahmana. Purushottham je izvan Kshare i Akshare (izvan nestanka, On je neprolazan)

Međutim, Gospodin Shiva se zove Tat Purusha.
 
Purushottham je svoje ime dobio od dvije riječi, Purusha i Uttam. Purusha, što znači čovjek. Uttam što znači najbolje. Gospodin Vishnu/Rama/Krishna zovu se Purushottham jer su najbolji ljudi. Ali Purushottham ima još jedno skriveno značenje. Onaj koji je izvan grešaka, koji je besprijekoran, koji je Vječan, svemoćan i najistaknutiji od svih bića. Purushottham je ime koje se koristi za MahaVishnua, objavljujući Ga kao izvor, Vječnog ParaBrahmana. Purushottham je izvan Kshare i Akshare (izvan nestanka, On je neprolazan)

Međutim, Gospodin Shiva se zove Tat Purusha.
Odakle je ovo i u kakvoj je vezi sa temom?
 

Back
Top