životi

  1. neoplanta

    Hipnotička regresija-vraćanje u prošle živote putem hipnoze

    Veoma sam impresionirana ovom temom. Prijateljica se podvrgnula hipn. regresiji pre par godina, u Novom Sadu. Videla je svog oca kao bolesno dete u jednom od njenih prošlih života -dok je ona bila medicinska sestra koja nije mogla da mu pomogne tada. Bolnica je bila puna a ona nije pružila pomoć...
Top