vizuelno

  1. Ničeanac

    Nekoliko mojih radova iz hobi grafičkog dizajna

    Bio sam se jedno vreme interesovao za grafički dizajn, pohađao neki kurs, koji nisam završio. Ovde bih postavio nekoliko radova dok sam vežbao. Prvi rad je reklama za neku izmišljenu neprofitnu, ekološku, nevladinu organizaciju pod nazivom "Hope" (Nada).
Back
Top