upoznavanje sebe

  1. Paula

    Psihoterapija - želim li da spoznam sebe

    O psihoterapiji se može govoriti sa raznih aspekata, o različitim vrstama, pravcima (školama), njihovom većem ili manjem uspehu, ličnim iskustvima, itd. Međutim, u ovoj temi bih volela da se razgovara o tome (ko želi ofc) da li smo spremni da sebe otvorimo nekome (stručnom) u cilju boljeg...
Back
Top