triler drama

  1. Cekaj

    Srešćemo se pre kraja 5

    Dobro. Sve je dobro. Odlično. I bolje nego odlično. Jeste. Dobro je. Biće dobro. Sve će biti dobro. Sve prođe. Ostanu samo sećanja. Da li lepa, ili ružna. Ništa drugo. Samo sećanja. Sećanja na neki davni život, koji kao da se desio pre nekoliko vekova, a to je samo nekoliko godina. Samo nekoliko...
  2. Cekaj

    Srešćemo se pre kraja 4

    Život. Znamo li šta o njemu, osim onoga što smo naučili kroz njega? Upoznali se sa njim putem vlastitog razmišljanja, porodice, društva, okoline, autoriteta, i religije. Da li nam je mišljenje u potpunosti oblikovano sa nečije strane? Delom? Da li je uopšte? Ja nemam neko posebno mišljenje o...
Back
Top