srpski stari vek

  1. Mrkalj

    Srpska narodna predanja o starom veku i antičkom dobu na Balkanu

    Kada su u pitanju doseljavanja/prisustvo Slovena mi danas, ne da ne moramo, već smo u obavezi da se ne oslanjamo na istorijske izvore koje predstavljaju tradicije određenih, mahom neslovenskih, elita. Mi u narodu takve tradicije, predanja, nemamo zabeleženih. Imamo zabeležene tradicije o caru...
Back
Top