sociolingvistika

  1. Mrkalj

    Službeni naziv srpskog jezika na prostoru današnje Hrvatske na osnovu školskih dokumenata

    Nakon predstavljanja dokaznog materijala ovde ćemo prikazati godišnji tabelarni prikaz naziva jezika za period do 1991. godine. Razlog za to je osdudtvo radova i izveštaja na ovu temu, kao da se radi o svojevrnoj tabu-temi. Zahvaljujem svim korisnicima koji imaju skenirana ili telefonom...
Back
Top