psihoterapija

  1. Paula

    Psihoterapija - želim li da spoznam sebe

    O psihoterapiji se može govoriti sa raznih aspekata, o različitim vrstama, pravcima (školama), njihovom većem ili manjem uspehu, ličnim iskustvima, itd. Međutim, u ovoj temi bih volela da se razgovara o tome (ko želi ofc) da li smo spremni da sebe otvorimo nekome (stručnom) u cilju boljeg...
  2. dr.milan.popovic

    Šta je psihoterapija i zašto biste trebali da posetite psihoterapeuta...

    ŠTA JE REBT PSIHOTERAPIJA Zasnovan na staroj tvrdnji koju je formulisao još grčki filozof Epiktet da “ljudi nisu uznemireni događajima samim po sebi, već svojim viđenjem tih događaja”, REBT uzima u obzir kako emocije, tako i kognicije i ponašanja klijenta. Situacije koje nam se događaju u...
Back
Top