početak kraja

  1. Sebastian Sava Gor

    Почетак Краја

    Мислио сам да се путовање добро завршило. на жалост није било тако... Нашао сам се у у соби без прозора и без врата. Не знам како сам уопште ушао у тако занимљиву и пријатну собу. Загледао сам се у палму која је извиривала из пода собе. Палмица је имала и лепу дрвену оградицу. Била је обасјана...
Back
Top