petoslovna reč

  1. dlugomir

    Izmeni jedno slovo u petoslovnoj reči

    Prošla tema je stigla do 20.000 pa otvaramo novu Pravila: 1.Reč mora imati pet slova 2.Menja se samo jedno slovo 3.Reč može biti bilo kakva, u bilo kom licu, broju, padežu, bitno je da ima smisao 4. Dozvoljeno je premeštanje slova. 5. Dozvoljeno je napisati novu reč bez izmene slova ukoliko se...
  2. vecic

    IZMENI JEDNO SLOVO u petoslovnoj reči

    Pravila: 1.Reč mora imati pet slova 2.Menja se samo jedno slovo 3.Reč može biti bilo kakva, u bilo kom licu, broju, padežu, bitno je da ima smisao 4. Dozvoljeno je premeštanje slova. 5. Dozvoljeno je napisati novu reč bez izmene slova ukoliko se od date reči, premeštanjem slova, može formirati...
Back
Top