partners group

  1. Q. in perpetuum hibernum

    Antidot — antikrik iliti kako se sprovodi režimska propaganda

    Kroz razgovor sa moderatorkom @nonaligned, kojaj je svojevremeno otvorila i istinomersku temu, dobio sam inspiraciju da pokrenemo diskusiju o ovoj NVO i njenom portalu. Naime, ova tzv. Medijska mreža Zapadni Balkan, koja je sasvim misteriozno počela da promoviše i Svetislava Basaru od onog dana...
Back
Top