muzika i ljubav

  1. Samsonight

    Kafana narodne muzike

    Ima svako momente kad mu narodno paše najbolje... Divizija narodnog i zabavnog je neke u mom školskom leksikonu iz 4. razreda naterala da u polje omiljene pesme stave Kafana na Balkanu, ali u polje za omiljenog pevača upišu npr. Riblja Čorba, Whitesnake, ludilo... Hajde da zapišemo u vremenu...
  2. Paula

    Muzika za pronalaženje srodne duše

    Pre neku nedelju sam otvorila temu Tinder, u kojoj me je zanimalo da li mislite da aplikacije koje se zasnivaju uglavnom na fizičkom izgledu imaju smisla i koja su vam iskustva. Međutim, postoje i takve aplikacije kao što je POM (Power of Music) opisana na stranici BBC na srpskom...

Top