makedonski jezik

  1. bernardo

    Бугарски или српски језик?

    Лепа тема за дебату. Ради се о такозваним "западним бугарским говорима", који по Бугарима уз источне чине бугарски језик, с тим да је књижевни бугарски утемељен на источном говору, говору који се говори око Великог Трнова. Такозвани "западни бугарски говори" по особинама које их чине посебним...
  2. bernardo

    македонски језик и његова наречја

    МАКЕДОНСКИ ЈЕЗИК И ЊЕГОВА НАРЕЧЈА Молим администраторе и уреднике да не бришу тему уколико постоји слична јер желим да овде дискутујемо првенствено о македонским наречјима и дијалектима и њиховим односом са српским језиком, посебно са призренско-тимочким дијалектом српског језика. Из личног...
Back
Top