m82

  1. I

    Da li se legalno može nabaviti oružje tipa Desert Eagle .50, ili Barret M82?

    Da li postoji ograničenje za kalibar u zakonu, tj da li se može legalno nabaviti pištolj Desert Eagle .50, ili na primer Barrett M82 koji puca .50 kalibar?
Back
Top