lektira

  1. Lakishaa5

    Sastav za pismeni.

    Dobar dan svima, trebaju mi sastavi na temu: ,,Nesporazum dvoje mladih u romanu Onjegin" i ,,Čežnja mladića za lepotom i glasom devojke" Ova druga tema isto ima veze sa Onjeginom.
  2. NinoBellov

    Derviš i smrt - istraživački zadaci

    Evo jedna mozgalica za sve vas, vjerujem da će odgovori na ova pitanja mnogima koristiti: 1. Kojoj vrsti, žanru i rodu pripada djelo ,,Derviš i smrt“? 2. Koji je vremenski i prostorni okvir u kojem se vrši radnja? 3. Navedi temu djela. 4. Poglavlja romana počinju ajetima iz ,,Kur'ana“. Kakav...
Back
Top