картагина

  1. Nina

    Punski ratovi

    Punski ratovi su tri rata koja su vođena između Rima i Kartagine u III i II veku pre n. e. Osnovni uzrok tih ratova bio je sukob interesa dveju sila koje su se širile mediteranskim prostorom – Rimske republike i Kartagine. Rimljani su bili posebno zainteresovani za širenje na Siciliju, koja je...
Back
Top