inflacija

  1. badja007

    inflatorni ciklus

    INFLATORNI CIKLUS...? Koliko tih ciklusa ima...? 2002 kada je Euro zamenio i prepolovio Deutsche Mark..? 2007-2008 nenormalno stampanje para amerike..? 2014 Negativne kamatne stope od strane centralne evropske banke..? Agenda 2030❗....? Kuda to vodi...? Cene svakodnevno rastu...
Back
Top