filozofija

  1. sapiens

    Umjetnost i volja

    Misao Artura Šopenhauera (1788-1860) razvija se polazeći od prerade nekih kantovskih tema i od jasnog stava protiv hegelijanske filozofije, pa se tako spušta u složenu metafizičku viziju stvarnosti koja predstavlja suštinski preduslov za razumijevanje njegove koncepcije umjetnosti. Hegelovskoj...
  2. Duke5

    Zašto uopšte postoji reč Ateista?

    Zašto postoji reč Ateista, osoba koja ne veruje u božanstva? Nije da postoji reč avilenjaci ili apetarpanovci. Za to se podrazumeva da se ne veruje? Zbog čega mora da postoji etiketa za racionalnost?
Top