evolution of universe

  1. AleksaJ

    Два Праска

    Досадашња физика нас учи да су постојала два праска у 'историји' нама видљивога , чулима опажајнога свемира . Први и други прасак Први је настао када су се дефинисале са једне стране димензије односно 'масе' унутар 14 просторно временских димензија од којих живим бићима су видљиве три...
Back
Top