evolucionizam

  1. A

    Zašto se vera nameće kao apsolutna istina, i da li jeste?

    Sedeo sam tako sa dva prijatelja. Jedan je ateista, kao i ja, a drugi je vernik. I tako mi pričamo o svemu i svačemu, i na kraju stignemo i do boga. Ovaj ateista kaže da nema dokaza za postojanje boga i za tačnost biblijskih priča, ali da je ok da ovaj veruje u to. Ali ne, ovaj vernik kreće da...
  2. A

    Evolucija ili kreacija?

    Šta mislite?
Back
Top