emocije

  1. neoplanta again

    Prihvati! Otpusti!

    Dragi forumaši, ovu sam temu zamislila kao diskusiju na psihološki konstrukt Prihvatanja- stvari, osoba, situacija, sopstvenih grešaka i nesavršenosti.. i Otpuštanja - svega onog što nam je negde neprijatno, kamen spoticanja, Ahilova peta. Šta mislite o koncepciji prihvatanja bez otpora ili...
Back
Top