carstvo božije

  1. Гром

    Marija Bogorodica ili Ne

    Beše pak čovek među farisejima, po imenu Nikodim, knez jevrejski. Ovaj dođe k Isusu noću i reče Mu: Ravi! Znamo da si ti učitelj od Boga došao; jer niko ne može čudesa ovih činiti koja ti činiš ako nije Bog s njim. Odgovori Isus i reče mu: Zaista, zaista ti kažem: ako se ko nanovo ne rodi, ne...
Back
Top