black hole

  1. AleksaJ

    Звучна црна рупа и импулсни погон интерпланатарних свемирских бродова

    Дуже време постоје снимци конвекције мора течних азота, хелијума, метана ... на гасним џиновима и плазме на сунцу те слике изгледају исто ... нису исти по димензијама полупречници мехурова али математика је иста јер се материја креће по истим математичким законима иако их раздваја око 5 000...
  2. AleksaJ

    Два Праска

    Досадашња физика нас учи да су постојала два праска у 'историји' нама видљивога , чулима опажајнога свемира . Први и други прасак Први је настао када су се дефинисале са једне стране димензије односно 'масе' унутар 14 просторно временских димензија од којих живим бићима су видљиве три...
Back
Top