"Koje 4 drzave u Evropi imaju osobine pi*ke:

- BRITANIJA - stalno je vlazna
- NEMACKA - jer je iz dva dela
- RUSIJA - jer stalno krvari
- SRBIJA - jer stalno trazi neki ku*ac !!!"