da li je neko koristio ovu kozmetiku i kakva su vam iskustva?