Windows Post-Install Wizard (WPI:
O čemu se zapravo radi? Za šta se koristi, koja mu je namijena i kako se koristi? Gdje ga se može downlodati?