Kako je to dirljivo što su se mnoge države zabrinule radi sumnjivih poslova te organizacije!

Ma, NABIJEM JA sve te države, gde su bili kada smo mi, bivši jugovići trunuli po tiletovim robijašnicama čak i radi samog vica o tom debilu...