X f
(0,1] 2
(1,2] 6
(2,3] 12
(3,4] 38
(4,5] 48
(5,6] 44
(6,7] 30
(7,8] 12
(8,9] 6
(9,10] 2
200
Treba da uradim aritmetičku sredinu, modus i medijanu za ovu tabelu. Znam da uradim kad su podaci u X koloni dati u obliku običnih brojeva(kad nema intervala). Kako da uradim kada su ti podaci dati u obliku intervala(kao što je ovde slučaj)?Zna li neko?