Dali je moguće koristiti monitor starog laptopa kao izlaznu jedinicu drugog računara?
Interesuje me da mi neko odgovori na ovo pitanje jeli moguće naći gdje je ulaz sa integrisane grafike
na laptopu pa i da ga unišim na kraju nije problem.