Neko sa TMF-a da ima skripte sa ispitnim pitanjima za TDTT