Ljudi, ciji kurs za Visual Basic 6.0 je najpovoljniji i najbolji?
Beograd?