Ima li SE k 750i photo callerID. Ako ima za koliko se brojeva moze postaviti slika i da li ide preko celog ekrana.