Evo jednog interesatnog sajta za sve koje arheologija interesuje...
http://www.vumidet.net/