Ja sam zarsio Geografski fakultet i nalazim se u USA.


Moj e-mail je lutrijadv2005@yahoo.com