Da li je moguce da se video zapis napravljen CANON-om A 510 moze "doterati" (recimo osvetliti ili izostriti) nekim programom za obradu video zapisa i kojim?Hvala