Interesuje me načini za odvlaživanje komprimovanog vazduha, naročito adsorpcijom.
Vazduh izlazi iz klipnih kompresora.
Pa ko šta ima o adsorpciji (pretpstavljam silika gel) ili o nekom drugom načinu, nek kaže.
A ko se bavi nabavkom adsorbenata i desorpcijom, može da se javi na pp.


Razlika između apsorpcije i adsorpcije je u tome koje su faze u kontaktu.
Inače, vazduh iz kompresora ide u razmenjivač pa u 2 posude.
U posudi broj 2 je ranije bio aktivni ugalj, koji ne upija vodu. A u posudi broj 1 , bio je kamen. U nju ću da ubacim rošigove prstenove (iseći ću običnu plastičnu cev). Da poboljša kondenzaciju.

Interesuje me čvrsta supstanca sa mogućnošću desorpcije.
Treba mi da se popuni zapremina od oko 0.8 m3. Ili manje, u zavisnosti od potrebe. Tako da treba više sredstva. Ne znam koliko je to kilograma, jer zavisi od nasipne gustine. Otvori su 10 mm tako da kuglice ili kese moraju biti veće od toga.