izrada suvenira sa motivima Novog Sada i Vojvodine
tel 063-523-827
e-mail zlataraprestige@neobee.net