Pozivam vas sve na www.megraportal.com i na njegov internet forum (ili neki drugi) da pokrenete temu ili odgovorite na neku od već postavljenih. Potrebni su nam moderatori.
Usput, pozivam vas da probate ovaj toolbar za navigaciju po internetu:
http://megraportalcomtoolbar.ourtoolbar.com/