PRAVAC AGENCIJA BEOGRAD.
Prikazujem rezultate 1 do 3 od 3

Tema: PRAVAC AGENCIJA BEOGRAD.

 1. #1
  Početnik
  Učlanjen
  19.06.2004.
  Lokacija
  11070 BEOGRAD, POŠTANSKI FAH 142, MIHAILA PUPINA 165a SRBIJA 2136334, 3110124, 063248996, 064587610
  Poruke
  21
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano PRAVAC AGENCIJA BEOGRAD.

  " P R A V A C " AGENCIJA BEOGRAD SRBIJA.

  11070 BEOGRAD
  poštanski fah 142
  Mihaila Pupina 165 a, Poslovni centar Jugoagent
  S r b i j a.
  Srpski istražilac Radomir M. Misaljević diplomirani pravnik.
  Telefon/faks: 2136334, 3110124, 063248996.
  Internet adresa: office@pravac.co.yu
  Internet stranica: www.pravac.co.yu
  Osnovana 1990. godine.
  Osnovna delatnost 74600 istražilac.
  Matični broj 55213011.
  PIB 100135948.
  Osnivač Opšteg udruženja istražilaca Beograda "SRPSKI ISTRAŽILAC" Beograd, osnovano 2003. godine.

  DELATNOST:
  - Sprečavanje, otkrivanje, prijavljivanje, rasvetljavanje svih krivičnih dela, privrednih prestupa, prekršaja.
  - Prikupljanje dokaza (materijalni i lični), predmeta i sredstava krivičnog dela, nalaženje i fiksiranje tragova na licu mesta izvršenja krivičnog dela.
  - Zastupanje oštećenog u krivičnom postupku, izrada svih podnesaka, kontaktiranje sa bezbednosnim organima, tužilaštvima, sudovima, sudijama, veštacima, advokatima i ostalim učesnicima krivičnog postupka.
  - Prisustvovanje uvidjajima, rekonstrukcijama dogadja, saslušanjima, glavom pretresu i ostalim radnjama krivičnog postupka.
  - Praćenje i evidentiranje kretanje lica.
  - Sprečavanje i otkrivanje praćenja, audio, foto, video snimanja.
  - Poligrafsko ispitivanje svih lica, u svim mestima, u svim prostorijama, svakog dana, u svako vreme, u svim sumnjvim okolnostima.
  - Traženje i nalažanje nestalih lica.
  - Traženje i nalaženje nestalih stvari, javnih i privatnih isprava i predaja sopstveniku odnosno licu koje ima pravni interes.
  - Sprečavanje, otkrivanje, rasvetljavanje proizvodnje, prometa, držanja, uživanja opojnih droga i psihotropnih supstanci.
  - Sprečavanje uživanja opojnih droga, sprečavanje kontaktiranja sa licima koja se bave proizvodnjom i prometom opojnih droga i psihotropnih supstanci.
  - Sprečavanje negativnog dejstva i uticaja destruktivnih sekti na pojednice i grupe.
  - Psihološko, defektološko, pedagoško, socijalno, savetovanje, pomaganje, odvikavanje, usmeravanje.
  - Propagandno-psihološko delovanje prema pojedincima i grupama.
  - Prikupljanje podataka za ocenu boniteta privrednih društava i preduzetnika i ostalih pravnih i fizičkih lica, utvrdjivanje solventnosti dužnika.
  - Naplata robnog i novčanog potraživanja u pravnim postupcima, zastupanje, posredovanje, pomaganje, zaštita u sudskom i vansudskom poravnanju.
  - Rasvetljavanje krivičnih dela protiv bezbednosti računarskih podataka.
  - Posebno rasvetljavanje krivičnih dela protiv života i tela (ubistva, sumnjiva samoubistva, nanošenje teških i lakih telesnih povreda i ostalo), protiv polnih sloboda (silovanja, nedozvoljene polne radnje, protivprirodni blud i ostalo), trgovine ljudima, nasilja i rodoskrvnjenja u porodici, navodjenja na prostituciju, pedofilija, razbojništva, razbojničke kradje.
  - Kontradiverziona zaštita, rasvetljavanje krivičnih dela izvršena upotrebom minsko-eksplozivnih sredstva, rasvetljavanje sumnjivih požara.
  - Zaštita lica i objekata telohraniteljima, tehničkim sredstvima i obučenim psima.
  - Izrada bezbednosne analize, procene, elaborata za fizičko tehničko obezbedjne lica i objekata, privredna društva i preduzetnike i ostala pravna i fizička lica.
  - Bezbednosno savetovanje, pomaganje, posredovanje, zaštita, usmeravanje.
  - Bezbednosno školovanje i obučavanje iz oblasti kriminalistike (taktika, metodika, operativa, tehnika), krivično pravo (opšti i posebni deo), krivično procesno pravo, kriminologija (etiologija, fenomenologija, kriminalna politika), penologija, socijalna patologija, psihologija.
  - Izdavanje, izradjivanje, dostavljanje PRAVAC INTERNET GLASILA, prve srpske novine usmerene suzbijanju kriminala, ustanovljene 17. februara 2005. godine, besplatno, prijavljivanje i odjavljivanje dostavljanjem elektronskog pisma na internet adresu office@pravac.co.yu.
  - Ostali poslovi po nalogu komitenta.

  Svaki dan, ceo dan, za svakoga, na svakoj teritoriji, svaki posao.
  Pouzdano, zakonito, ovlašćeno, stručno, najbolje, poslovno odano, hrabro, neustrašivo,ustrajno, nepokolebljivo, pobedonosno, poverljivo.
  Poslove obavlja srpski istražilac Radomir M. Misaljević samostalno ili sadejstvom sa saradnicima srpskog istražioca.
  Sa komitentom (korisnik usluga) se zaključuje pisani pravni posao (ugovor o zastupanju, ugovor o delu, ugovor o nalogu, ugovor o posredovanju). Komitent izdaje punomoćje na ime PRAVAC agencije Beograd za obavljanje poslova mandatne prirode u njegovo ime i za njegov račun.
  Cena usluge je srazmerna vrsti, značaju, obimu, vremenu tranja, riziku. Plaća se avans koji ulazi u jedinstvenu cenu usluge. Troškovi se posebno obračunavaju i plaćaju ili ulaze u jedinstvenu cenu usluge. Savetovanje (konsultacija) se naplaćuje i ulazi u jednstvenu cenu usluge. Plaćanje se vrši gotovinski ili na tekući račun PRAVAC agencije Beograd. Izdaje se račun i priznanica o primljenom novcu. U cenu je uračunat porez na dodatnu vrednost.

  SERBICUS INVESTIGATOR CRIMINI OBSTAT. 2. #2
  Zainteresovan član bljux (avatar)
  Učlanjen
  02.02.2005.
  Lokacija
  vracar,beograd
  Poruke
  237
  Reputaciona moć
  50

  Podrazumevano Re: PRAVAC AGENCIJA BEOGRAD.

  Citat Original postavio PRAVAC
  " P R A V A C " AGENCIJA BEOGRAD SRBIJA.

  11070 BEOGRAD
  poštanski fah 142
  Mihaila Pupina 165 a, Poslovni centar Jugoagent
  S r b i j a.
  Srpski istražilac Radomir M. Misaljević diplomirani pravnik.
  Telefon/faks: 2136334, 3110124, 063248996.
  Internet adresa: office@pravac.co.yu
  Internet stranica: www.pravac.co.yu
  Osnovana 1990. godine.
  Osnovna delatnost 74600 istražilac.
  Matični broj 55213011.
  PIB 100135948.
  Osnivač Opšteg udruženja istražilaca Beograda "SRPSKI ISTRAŽILAC" Beograd, osnovano 2003. godine.

  DELATNOST:
  - Sprečavanje, otkrivanje, prijavljivanje, rasvetljavanje svih krivičnih dela, privrednih prestupa, prekršaja.
  - Prikupljanje dokaza (materijalni i lični), predmeta i sredstava krivičnog dela, nalaženje i fiksiranje tragova na licu mesta izvršenja krivičnog dela.
  - Zastupanje oštećenog u krivičnom postupku, izrada svih podnesaka, kontaktiranje sa bezbednosnim organima, tužilaštvima, sudovima, sudijama, veštacima, advokatima i ostalim učesnicima krivičnog postupka.
  - Prisustvovanje uvidjajima, rekonstrukcijama dogadja, saslušanjima, glavom pretresu i ostalim radnjama krivičnog postupka.
  - Praćenje i evidentiranje kretanje lica.
  - Sprečavanje i otkrivanje praćenja, audio, foto, video snimanja.
  - Poligrafsko ispitivanje svih lica, u svim mestima, u svim prostorijama, svakog dana, u svako vreme, u svim sumnjvim okolnostima.
  - Traženje i nalažanje nestalih lica.
  - Traženje i nalaženje nestalih stvari, javnih i privatnih isprava i predaja sopstveniku odnosno licu koje ima pravni interes.
  - Sprečavanje, otkrivanje, rasvetljavanje proizvodnje, prometa, držanja, uživanja opojnih droga i psihotropnih supstanci.
  - Sprečavanje uživanja opojnih droga, sprečavanje kontaktiranja sa licima koja se bave proizvodnjom i prometom opojnih droga i psihotropnih supstanci.
  - Sprečavanje negativnog dejstva i uticaja destruktivnih sekti na pojednice i grupe.
  - Psihološko, defektološko, pedagoško, socijalno, savetovanje, pomaganje, odvikavanje, usmeravanje.
  - Propagandno-psihološko delovanje prema pojedincima i grupama.
  - Prikupljanje podataka za ocenu boniteta privrednih društava i preduzetnika i ostalih pravnih i fizičkih lica, utvrdjivanje solventnosti dužnika.
  - Naplata robnog i novčanog potraživanja u pravnim postupcima, zastupanje, posredovanje, pomaganje, zaštita u sudskom i vansudskom poravnanju.
  - Rasvetljavanje krivičnih dela protiv bezbednosti računarskih podataka.
  - Posebno rasvetljavanje krivičnih dela protiv života i tela (ubistva, sumnjiva samoubistva, nanošenje teških i lakih telesnih povreda i ostalo), protiv polnih sloboda (silovanja, nedozvoljene polne radnje, protivprirodni blud i ostalo), trgovine ljudima, nasilja i rodoskrvnjenja u porodici, navodjenja na prostituciju, pedofilija, razbojništva, razbojničke kradje.
  - Kontradiverziona zaštita, rasvetljavanje krivičnih dela izvršena upotrebom minsko-eksplozivnih sredstva, rasvetljavanje sumnjivih požara.
  - Zaštita lica i objekata telohraniteljima, tehničkim sredstvima i obučenim psima.
  - Izrada bezbednosne analize, procene, elaborata za fizičko tehničko obezbedjne lica i objekata, privredna društva i preduzetnike i ostala pravna i fizička lica.
  - Bezbednosno savetovanje, pomaganje, posredovanje, zaštita, usmeravanje.
  - Bezbednosno školovanje i obučavanje iz oblasti kriminalistike (taktika, metodika, operativa, tehnika), krivično pravo (opšti i posebni deo), krivično procesno pravo, kriminologija (etiologija, fenomenologija, kriminalna politika), penologija, socijalna patologija, psihologija.
  - Izdavanje, izradjivanje, dostavljanje PRAVAC INTERNET GLASILA, prve srpske novine usmerene suzbijanju kriminala, ustanovljene 17. februara 2005. godine, besplatno, prijavljivanje i odjavljivanje dostavljanjem elektronskog pisma na internet adresu office@pravac.co.yu.
  - Ostali poslovi po nalogu komitenta.

  Svaki dan, ceo dan, za svakoga, na svakoj teritoriji, svaki posao.
  Pouzdano, zakonito, ovlašćeno, stručno, najbolje, poslovno odano, hrabro, neustrašivo,ustrajno, nepokolebljivo, pobedonosno, poverljivo.
  Poslove obavlja srpski istražilac Radomir M. Misaljević samostalno ili sadejstvom sa saradnicima srpskog istražioca.
  Sa komitentom (korisnik usluga) se zaključuje pisani pravni posao (ugovor o zastupanju, ugovor o delu, ugovor o nalogu, ugovor o posredovanju). Komitent izdaje punomoćje na ime PRAVAC agencije Beograd za obavljanje poslova mandatne prirode u njegovo ime i za njegov račun.
  Cena usluge je srazmerna vrsti, značaju, obimu, vremenu tranja, riziku. Plaća se avans koji ulazi u jedinstvenu cenu usluge. Troškovi se posebno obračunavaju i plaćaju ili ulaze u jedinstvenu cenu usluge. Savetovanje (konsultacija) se naplaćuje i ulazi u jednstvenu cenu usluge. Plaćanje se vrši gotovinski ili na tekući račun PRAVAC agencije Beograd. Izdaje se račun i priznanica o primljenom novcu. U cenu je uračunat porez na dodatnu vrednost.

  SERBICUS INVESTIGATOR CRIMINI OBSTAT.
  NEKA NEKO KAŠIRA OVOG KLOŠARA ŠTO SE REKLAMIRA NA KRSTARICI.SLEPAC!!!

 3. #3
  Aktivan član ivana bg (avatar)
  Učlanjen
  01.10.2005.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  tajni grad
  Poruke
  1.421
  Reputaciona moć
  59

  Podrazumevano Re: PRAVAC AGENCIJA BEOGRAD.

  Opet TI???? OMG!!!


Pravila za slanje poruka

 • Ne možete kreirati novu temu
 • Ne možete poslati odgovor
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoju poruku
 •