Poziv svim ljubiteljima Freelancera koji imaju instaliran ovaj (u naslovu pomenuti) mod (a i onima koji ga nemaju a imaju uslova da ga nabave) da se pridruze ''sibanju'' na Lakinetwork Freelancer serveru.