Zashto Crnogorci pare zirafu i slona???Da bi mogla da pase u Srbiji a da je muzu u CG!