Ako svaki sud u Crnoj Gori, Bosni, Hrvatskoj pa i u Srbiji ima posebno zaposlene za tumačenje napisanog teksta
iz nabrojanih država, zašto mnogi kolutaju očima kad napišem u Radnoj Biografiji
da vladam znanjem ovih svetskih jezika?

Pazite, to su regularna radna mesta i prima se plata sa budžeta.
Imamo i tumače anglosaksonskih dokumenata ali oni nisu sad prioritet...