Bacio sam pogled na istraživanje koje prikazuje mišljenje o većini političkih problema tokom 1989. godine, u poslednjim momentima postojanja te države. Preneću ovde sumarne podatke po društveno-političkim zajednicama i koje su mi posebno zapale za oči (protivrečnosti i koga sve obuhvataju, vrlo su indikativne):

Struktura Savezne skupština SFRJ
1) Formiranje trećeg doma, Veća udruženog rada, koje bi predstavljalo direktno predstavništvo građana cele države:
* Crna Gora: 56%
* Srbija: 46%
* Vojvodina: 46%
* Bosna i Hercegovina: 46%
* Hrvatska: 35%
* Makedonija: 33%
* Slovenija 21%
* Kosovo: 21%
UKUPNO: 40,8%
2) Status kvo:
* Slovenija: 49%
* Kosovo: 48%
* Hrvatska: 33%
* Makedonija: 20%
* Bosna i Hercegovina: 18%
* Crna Gora; 13%
* Vojvodina: 13%
* Srbija: 10%
UKUPNO: 21,1%
3) Jednodomni parlament zasnovan na proporcionalnom učešću
* Makedonija: 25%
* Srbija: 23%
* Vojvodina: 22%
* Crna Gora: 14%
* Bosna: 12%
* Hrvatska: 9%
* Slovenija: 6%
* Kosovo: 6%
UKUPNO: 15,9%
4) Paritetni gornji i donji dom (za entitete i za građane):
* Kosovo: 18%
* Slovenija: 17%
* Srbija: 16%
* BiH: 15%
* Makedonija: 14%
* Vojvodina: 14%
* Hrvatska: 11%
* Crna Gora: 10%
UKUPNO: 14,6%

Način odlučivanja u parlamentu:
1) Većinom:
* Srbija: 73%
* Crna Gora: 66%
* Vojvodina 65%
* Makedonija: 57%
* Bosna: 52%
* Hrvatska: 35%
* Kosovo: 25%
* Slovenija 11%
UKUPNO: 53,7%
2) Konsenzusom:
* Slovenija: 67%
* Kosovo: 55%
* Hrvatska: 40%
* Bosna: 22%
* Makedonija: 21%
* Crna Gora: 16%
* Vojvodina: 14%
* Srbija: 7%
UKUPNO: 23,9%
3) Mešovito (koncenzus u Veću republika i pokrajina i većinom glasova u Saveznom veću):
* Bosna: 26%
* Hrvatska: 25%
* Slovenija: 22%
* Makedonija: 22%
* Vojvodina: 21%
* Kosovo: 20%
* Srbija: 20%
* Crna Gora: 18%
UKUPNO: 22,4%

Predstavljenost pokrajina Srbije u federaciji:
1) Uvesti zastupljenost kroz Srbiju:
* Srbija: 88%
* Crna Gora: 76%
* Vojvodina: 74%
* Makedonija: 68%
* Bosna: 51%
* Hrvatska: 39%
* Slovenija: 22%
* Kosovo: 25%
UKUPNO: 61,7%
2) Zadržati direktnu zastupljenost:
* Kosovo: 71%
* Slovenija: 67%
* Hrvatska: 48%
* Bosna: 40%
* Vojvodina: 21%
* Makedonija: 23%
* Crna Gora: 17%
* Srbija: 9%
UKUPNO: 30,9%

Više samostalnosti ili centralizma:
1) Više nadležnosti federacije:
* Vojvodina: 90%
* Crna Gora: 88%
* Srbija: 87%
* Bosna: 79%
* Makedonija: 75%
* Hrvatska: 49%
* Kosovo: 45%
* Slovenija: 9%
UKUPNO: 71,7%
2) Više samostalnosti za republike/pokrajine:
* Slovenija: 85%
* Kosovo: 40%
* Hrvatska: 38%
* Makedonija: 14%
* Bosna: 10%
* Srbija: 9%
* Crna Gora: 6%
* Vojvodina: 5%
UKUPNO: 19,8%

I. Šiber, Komunisti Jugoslavije o društvenoj reformi, Zagreb 1989.