Da li, u knjigovodstvu udruženja građana, treba evidentirati pristigle ulazne fakture za realizaciju projekta, pre nego što su odobrena sredstva iz budžeta.

Konkretno prvi deo sredstava je stigao (po rešenju i na tekući račun) u 2017. godini, pa se pristupilo projektu. Međutim, rešenje za dodelu drugog dela sredstava je stigao tek sa datumom u januaru 2018.

Ako knjižim pristigle račune koji imaju datum izdavanja 2017. na trošak, a prvo rešenje za odobravanje sredstava kao prihod, ispada da udruženje ima manje prihoda od rashoda, iako je budžet odrađen tačno po projektu, ali je drugo rešenje datumirano u 2018. pa ne ulati na prihodnu stranu u 2017., nego u 2018.

Da li te račune koji su stigli za plaćanje, a nose datum 2017. da knjižim troškovno u 2017. ili u 2018. kada će biti plaćeni, jer tako bi bilans dao verniju sliku o stanju prihoda i rashoda?

Udruženje je neprofitno, van PDV-a, finansiraju ga privredna društva donacijama kao zajedničko udruženje za edukacije radnika u raznim zajedničkim oblastima.