http://www.danas.rs/politika.56.html?news_id=360896&title=%C5%A0arovi%C4%87%3a+Vlada+Srbije+uredbom+ukinula+srpsko+sudstvo+na+Kosovu

Vlada Ane Brnabić ući će u istoriju kao vlada koja je ukinula poslednje ostatke pravosudnih institucija Srbije na Kosovu.

Šarović: Vlada Srbije uredbom ukinula srpsko sudstvo na KosovuSrpske sudije na Kosovu su iskorenje i ukinute uredbom Vlade Srbije od 19. oktobra, koja je u Službenom glasniku objavljena 25. oktobra”, istakao je Nemanja Šarović, zamenik šefa poslaničke grupe Srpske radikalne stranke, i dodao da je ovim Vlada Srbije pogazila Ustav i zakone i dobrovoljno ugasila i suspendovala zakone Srbije na teritoriji Kosova i Metohije, kao i da će kad tad za to moratri da odgovara.

Šarović je objasnio da vladina Uredba o ostvarivanju posebnih prava pravosudnih organa funkcionera i zaposlenih u pravosudnim organima i Upravi za izvršenje krivičnih sankcija sa teritorije KiM predviđa da se sve sudije tužioci i zaposleni u pravosudnim organima i oni koji su zaposleni u Zavodu za krivične sankcije penzionišu, a da istovremeno pređu i polože zakletvu pred Hašimom Tačijem i počnu da rade i donose presude u okviru Ustava tzv Republike Kosovo.
Prema Šarovićevim rečima uredbom je predviđeno da penzija iznosi 65 odsto plate koju su primali u 2017. godini, a da će za svaku godinu radnog staža biti uvećana za jedan procenat.

"To znači da će oni koji rade 25 godina primati penziju 95 odsto plate koju ostvaruju druge sudije na teritoriji Srbije, a pored toga će imati i primanja iz budžeta tzv. Republike Kosova za posao koji obavljaju u okviru kosovskog zakonskog okvira", dodao je Šarović, dodajući da su radikali došli u posed zakletve koju su sudije na Kosovu položile.

"Oni koji se nazivaju srpskim sudijama, a zakletvu položili pred Tačijem nisu imali nikakav statusno neutralni tekst, već su se izričito obavezali da će postati isključivo zakone Republike Kosova i da će raditi u njihovom pravnom okviru i da neće biti aktivni dalje u pravosudnom sistemu Srbije", rekao je poslanik SRS.

On je novinarima podelio i tekst zaklteve koje su sudije pooložile i u kome stoji: Ovim izjavljujem da sam voljan i spreman da se integrišem u sudstvo Kosova u skladu sa kosovskim zakonodavstvom na osnovu dogovorenih zaključaka vezanih za proces integracije. Potvrđujem da razumem da će se prilikom obavljanja mojih dužnosti primenjivati kosovski zakonski okvir i da ću časno obavljati dužnost sudije, uz odgovornost i nepristatrasnost, poštujućiu pravila profesionalne etike”, stoji u tekstu zaklteve u kojoj se dodaje da će sudije raditi isključivo za kosovsko sudstvo i da će raditi isključivo i jedino za platu predviđenu kosovskim zakonima.

Šarović je napomenuo da tekst zaklteve do koga su došli radikali nije na memorandumu, ali da je potpuno verodostojan.