Sta posle dobijanja odbijenice za radnu vizu?Koje advokate preporucujete za pisanje zalbe?Da li je bolje pisati molbu ili zalbu?
Hvala.